Skip to main content

ข้อมูลเบื้องต้น

เซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem SR650 V3(7D75, 7D76, 7D77) คือเซิร์ฟเวอร์แบบแร็คขนาด 2U แบบ 2 ช่องเสียบ บนพื้นฐานของโปรเซสเซอร์ Intel Xeon แบบปรับขนาดได้ รุ่นที่ 4 ด้วยตัวเลือกการกำหนดอุปกรณ์ของตัวเครื่องที่หลากหลาย จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรทุกขนาดที่ต้องการความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการจัดการ และความปลอดภัยในระดับแถวหน้าของอุตสาหกรรม รวมถึงประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในระดับสูงสูดเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

รูปที่ 1. ThinkSystem SR650 V3