Skip to main content

ThinkSystem 2U 8 x 2.5" Backplane option kit

 • ThinkSystem 2U 8 x 2.5" SAS/SATA Backplane option kit

 • ThinkSystem 2U 8 x 2.5" AnyBay Backplane option kit

 • ThinkSystem 2U 8 x 2.5" NVMe Backplane option kit

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้


ThinkSystem 2U 8 x 2.5" Backplane option kit
 • 1 แบ็คเพลน SAS/SATA, NVMe หรือ AnyBay 8 ช่อง ขนาด 2.5 นิ้ว หนึ่งตัว

 • 2 แผงครอบ HDD 1 ช่องใส่ ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัว

 • 3 แผงครอบ HDD 4 ช่องใส่ ขนาด 2.5 นิ้ว หนึ่งตัว

 • 4 ป้ายไดรฟ์:

  • ป้ายลำดับของไดรฟ์หนึ่งแผ่น

  • ป้ายประเภทไดรฟ์สองหรือสามแผ่น:

   • ป้ายสามแผ่นสำหรับ ThinkSystem 2U 8 x 2.5" SAS/SATA Backplane Option Kit

   • ป้ายสองแผ่นสำหรับ ThinkSystem 2U 8 x 2.5" NVMe Backplane Option Kit

   • ป้ายสองแผ่นสำหรับ ThinkSystem 2U 8 x 2.5" AnyBay Backplane Option Kit

การติดตั้งตัวเลือก