Skip to main content

การกำหนดค่าเครือข่าย

คุณสามารถแก้ไขพารามิเตอร์ของเครือข่ายได้ภายในการกำหนดค่าเครือข่าย

คุณสามารถแก้ไขพารามิเตอร์ของเครือข่ายต่อไปนี้ได้ภายในส่วนการกำหนดค่าเครือข่าย:
 • ชื่อโฮสต์

 • ชื่อโดเมน DNS

 • โหมดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยอัตโนมัติ

 • ความเร็วเครือข่าย

 • โหมดการสื่อสารสองทิศทาง

 • เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานเวอร์ชัน IP (IPv4, IPv6)

 • ที่อยู่ IP

 • แหล่งที่มาของ IP (คงที่, DHCP ก่อนแล้วจึงใช้แบบคงที่)

 • เกตเวย์

 • ตัวพรางเครือข่ายย่อย

 • เซิร์ฟเวอร์ DNS

 • VLAN

รูปที่ 1. การกำหนดค่าเครือข่าย
Network Configuration

การตั้งค่าทั่วไปการเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายอาจทำให้การตั้งค่าที่อยู่ IP เปลี่ยนไปด้วย การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแต่ละครั้งอาจทำให้การเชื่อมต่อขาดหายและเซสชันทั้งหมดสิ้นสุดลง การเปลี่ยนแปลงอาจไม่มีผลทันที

การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ การกำหนดค่าเครือข่าย:
 • ชื่อโฮสต์: SMM-$MAC_ADDR

 • ชื่อโดเมน DNS: lenovo.com

รูปที่ 2. การกำหนดค่าอินเทอร์เฟสเครือข่าย
Network Interface Configuration

คลิกที่รายการของ การกำหนดค่าอินเทอร์เฟสเครือข่าย เพื่อไปยังการตั้งค่าเครือข่ายโดยละเอียด

การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ การกำหนดค่าอินเทอร์เฟสเครือข่าย:
 • การแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยอัตโนมัติ: เปิด

 • DNS แบบไดนามิก: ไม่ได้เลือก

 • ใช้งาน DHCP สำหรับชื่อโดเมน DNS: ไม่ได้เลือก

 • ตอบกลับไปยัง ARP: เลือก

รูปที่ 3. การตั้งค่า IPv4
IPv4 Settings
การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ การตั้งค่า IPv4:
 • IPv4: เปิดใช้งาน

 • ใช้งาน DHCP ก่อนแล้วจึงใช้แบบคงที่: เลือก

 • ที่อยู่ IP: 192.168.70.100

 • ตัวพรางเครือข่ายย่อย: 255.255.255.0

 • เกตเวย์: 192.168.70.1

 • เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ต้องการ/สำรอง: เว้นว่าง

รูปที่ 4. การตั้งค่า IPv6
IPv6 Settings
การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ การตั้งค่า IPv6:
 • IPv6: เปิดใช้งาน

 • ใช้งาน DHCP: เลือก

 • ใช้การกำหนดค่าที่อยู่อัตโนมัติแบบสุ่ม: เลือก

 • ที่อยู่ IP 1: เว้นว่าง (กำหนดค่าโดยผู้ใช้)

 • ที่อยู่ IP 2: เว้นว่าง (กำหนดค่าโดยผู้ใช้)

 • เกตเวย์: เว้นว่าง (กำหนดค่าโดยผู้ใช้)

 • ที่อยู่ Link Local: แปลงจากที่อยู่ MAC โดยอัตโนมัติ

 • ใช้ DHCP เพื่อรับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS: ไม่ได้เลือก

 • เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ต้องการ/สำรอง: เว้นว่าง (กำหนดค่าโดยผู้ใช้)

รูปที่ 5. การตั้งค่า VLAN
VLAN Settings
การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ การตั้งค่า VLAN:
 • VLAN: ปิดใช้งาน