Skip to main content

PDM VPD

รูปที่ 1. PDM VPD
PDM VPD
หมายเหตุ
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอาจเป็นอุปกรณ์ USB หรือการ์ด microSD ก็ได้ ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องของคุณ
  • สำรองข้อมูล: บันทึกหมายเลขประจำการ์ด, UUID ของการ์ด, เวอร์ชันฮาร์ดแวร์ และหมายเลขชิ้นส่วน FRU ปัจจุบันลงในอุปกรณ์จัดเก็บ USB เพื่อการโอนย้ายในอนาคต

  • กู้คืน: โหลดหมายเลขประจำการ์ด, UUID ของการ์ด, เวอร์ชันฮาร์ดแวร์ และหมายเลขชิ้นส่วน FRU ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้จากอุปกรณ์จัดเก็บ USB

  • แก้ไข: แก้ไข UUID ของการ์ดตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยอ้างอิงตามกฎดังต่อไปนี้:
    • UUID: จะต้องกรอก UUID ของการ์ดให้ครบโดยใช้ตัวอักษรและตัวเลข 32 หลัก (A-Z, 0-9) ไม่สามารถใช้ช่องว่างและอักขระอื่นๆ ได้

  • UUID ของการ์ด: หมายเลข ID ที่สร้างแบบสุ่มสำหรับช่องเสียบ

  • เวอร์ชันฮาร์ดแวร์ของการ์ด: เวอร์ชันของฮาร์ดแวร์