Skip to main content

ติดตั้งแผ่นกั้นลม PMB

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งแผ่นกั้นลม PMB

เกี่ยวกับงานนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S012
hot surface
ข้อควรระวัง
พื้นผิวที่มีความร้อนซึ่งอยู่ใกล้เคียง
ข้อควรสนใจ
  • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  • เพื่อการระบายความร้อนและการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสม ให้ติดตั้งแผ่นกั้นลมกลับเข้าที่ก่อนที่จะเปิดเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานเซิร์ฟเวอร์โดยที่ถอดแผ่นกั้นลมออกอาจทำให้ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์เสียหาย

ขั้นตอน

  1. บีบจุดสัมผัสสีน้ำเงินบนแผ่นกั้นลม และจัดแถบแผ่นกั้นลมให้ตรงกับช่องเสียบบนตัวเครื่อง
  2. วางแผ่นกั้นลมลงในตัวเครื่องจนกระทั่งยึดเข้าที่
    รูปที่ 1. การติดตั้งแผ่นกั้นลม

    หมายเหตุ
    เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube