Skip to main content

ถอด DIMM

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอด DIMM

ข้อควรสนใจ
โมดูลหน่วยความจำไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต และต้องดูแลจัดการเป็นพิเศษ นอกเหนือจากคำแนะนำมาตรฐานสำหรับ การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต:
 • สวมใส่สายรัดป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตทุกครั้งเมื่อต้องถอดหรือติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ ถุงมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตก็ใช้ได้เช่นกัน

 • อย่าถือโมดูลหน่วยความจำสองชิ้นหรือมากกว่าในขณะเดียวกัน เพราะอาจสัมผัสถูกกันได้ อย่าวางโมดูลหน่วยความจำซ้อนกันโดยตรงในการจัดเก็บ

 • อย่าสัมผัสขั้วต่อหน่วยความจำสีทอง และอย่าให้บริเวณพื้นผิวนี้สัมผัสถูกด้านนอกของกรอบขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำ

 • หยิบจับโมดูลหน่วยความจำด้วยความระมัดระวัง อย่าบิด งอ หรือทำโมดูลหน่วยความจำตก

ก่อนถอด DIMM ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 4. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)

 5. ค้นหาขั้วต่อ DIMM ระบุ DIMM ที่คุณต้องการถอดออกจากเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 1. ขั้วต่อ DIMM DIMM connectors
 6. ขณะถอด DIMM 4 ให้ถอดแผ่นกั้นลมเพื่อให้มีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการถอด DIMM (โปรดดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ)

ในการถอด DIMM ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนได้ที่:
รูปที่ 2. การถอด DIMM
DIMM removal
หมายเหตุ
เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้คลิปยึดชำรุดหรือขั้วต่อ DIMM เสียหาย ให้จับคลิปอย่างนุ่มนวล
 1. เปิดคลิปยึดบนปลายของขั้วต่อ DIMM แต่ละด้านอย่างระมัดระวัง
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลิปยึดทั้งสองอยู่ในตำแหน่งเปิดเต็มที่ จากนั้นดึง DIMM ออกจากขั้วต่อ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด