Skip to main content

ข้อมูลเบื้องต้น

เซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem SR250 (ประเภท 7y51) เป็นเซิร์ฟเวอร์ในตู้แร็คขนาด 1U ที่ออกแบบมาสำหรับการประมวลผลการดำเนินการของเครือข่ายที่มีปริมาณสูง เซิร์ฟเวอร์แบบหนึ่งคอร์ประสิทธิภาพสูงนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมแบบเครือข่ายที่ต้องการประสิทธิภาพไมโครโปรเซสเซอร์, อินพุต/เอาต์พุต (I/O), ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพการจัดการในระดับสูง

รูปที่ 1. SR250
SR250

เซิร์ฟเวอร์มาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัด สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกัน โปรดดู:รายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดของ Lenovo

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันที่เฉพาะเจาะจงของคุณ โปรดดู:แผนการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ Lenovo