Skip to main content

ข้อมูลเบื้องต้น

ThinkSystem™ SR530 คือเซิร์ฟเวอร์ในแร็คขนาด 1U ที่มีช่องเสียบแบบคู่สำหรับใช้งานทั่วไป ซึ่งเหมาะสำหรับปริมาณงานด้าน IT ที่หลากหลาย รวมถึงการโฮสต์เว็บ ระบบคลาวด์ของรายการ และการจำลองเสมือน ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่มีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB) ในการเรียกใช้แอปพลิเคชันหลากหลายชนิดโดยเสนอเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนโปรเซสเซอร์แบบ Multi-core, หน่วยความจำที่เร็วยิ่งขึ้น ตัวเลือกอินพุต/เอาต์พุต (I/O) ที่ยืดหยุ่น และการจัดการระบบแบบเป็นระดับ

เซิร์ฟเวอร์มาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัด สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกัน โปรดดู:รายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดของ Lenovo

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันที่เฉพาะเจาะจงของคุณ โปรดดู:แผนการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ Lenovo

การระบุเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

เมื่อคุณติดต่อ Lenovo เพื่อขอความช่วยเหลือ ข้อมูลประเภท และหมายเลขประจำเครื่องจะช่วยสนับสนุนช่างเทคนิคในการระบุเซิร์ฟเวอร์และให้บริการที่รวดเร็วขึ้นได้

ประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องสามารถดูได้จากบนป้าย ID ที่สลักแร็คด้านขวาบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

รูปที่ 1. ตำแหน่งของแผ่นป้าย ID
Location of the ID label

แผ่นป้ายการเข้าถึงเครือข่าย XClarity Controller

แผ่นป้ายการเข้าถึงเครือข่าย ตัวควบคุม XClarity® จะติดอยู่ที่ด้านบนของแถบข้อมูลแบบดึงออก หลังจากที่คุณได้รับเซิร์ฟเวอร์แล้ว ให้ลอกแผ่นป้ายการเข้าถึงเครือข่าย XClarity Controller ออก และจัดเก็บในพื้นที่ที่ปลอดภัย

รูปที่ 2. ตำแหน่งของแผ่นป้ายการเข้าถึงเครือข่าย XClarity Controller
Location of the XClarity Controller network access label

รหัสการตอบสนองแบบเร็ว

ป้ายบริการระบบซึ่งอยู่บนฝาครอบด้านบนจะมีรหัสคิวอาร์โค้ด (QR) เพื่อใช้เข้าดูข้อมูลการบริการผ่านอุปกรณ์มือถือ สแกนรหัส QR ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่และแอปพลิเคชันตัวอ่านรหัส QR เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ Lenovo Services สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้อย่างรวดเร็ว เว็บไซต์ Lenovo Service Information มอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งส่วนประกอบ วิดีโอสาธิตการเปลี่ยนชิ้นส่วน และรหัสข้อผิดพลาดต่างๆ เพื่อการสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงรหัส QR: https://support.lenovo.com/p/servers/sr530
รูปที่ 3. รหัส QR
QR code