Skip to main content

ThinkSystem SR550 (7X03, 7X04)

เซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem™ SR550 (ประเภทเครื่อง 7X03, 7X04) คือเซิร์ฟเวอร์ในแร็คสำหรับใช้งานอเนกประสงค์ขนาด 2U ที่มีช่องเสียบตัวประมวลผลสองช่อง ซึ่งรวมเอาประสิทธิภาพการทำงาน ความยืดหยุ่น ความสามารถในการขยาย รวมถึงความสามารถในการจัดการไว้ในแพคเกจเดียว การออกแบบที่มีคุณภาพระดับองค์กรมอบความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขยายที่จำเป็นสำหรับความต้องการที่แตกต่างกันของการใช้งานแร็คแบบ 2U สำหรับปริมาณงานในธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางและสำนักงานที่ตั้งอยู่ห่างไกล/สำนักงานสาขา เซิร์ฟเวอร์ที่มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับโครงสร้างพื้นฐาน การทำงานร่วมกัน พื้นที่จัดเก็บที่ไม่ค่อยมีการใช้งาน และแอปพลิเคชันทางธุรกิจ รวมถึงโฮสติ้ง


Image of server model with twelve 3.5-inch drive bays