Skip to main content

ข้อมูลเบื้องต้น

ThinkSystem™ SR550 คือเซิร์ฟเวอร์ในแร็คสำหรับใช้งานอเนกประสงค์ขนาด 2U ที่มีช่องเสียบตัวประมวลผลสองช่อง ซึ่งรวมเอาประสิทธิภาพการทำงาน ความยืดหยุ่น ความสามารถในการขยาย รวมถึงความสามารถในการจัดการไว้ในแพคเกจเดียว การออกแบบที่มีคุณภาพระดับองค์กรมอบความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขยายที่จำเป็นสำหรับความต้องการที่แตกต่างกันของการใช้งานแร็คแบบ 2U สำหรับปริมาณงานในธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และสำนักงานที่ตั้งอยู่ห่างไกลหรือสำนักงานสาขา เซิร์ฟเวอร์นี้สามารถรองรับโครงสร้างพื้นฐาน การทำงานร่วมกัน พื้นที่จัดเก็บที่ไม่ค่อยมีการใช้งาน และแอปพลิเคชันทางธุรกิจ รวมถึงโฮสติ้ง

เซิร์ฟเวอร์มาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัด สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกัน โปรดดู:รายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดของ Lenovo

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันที่เฉพาะเจาะจงของคุณ โปรดดู:แผนการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ Lenovo

การระบุเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

เมื่อคุณติดต่อ Lenovo เพื่อขอความช่วยเหลือ ข้อมูลประเภท และหมายเลขประจำเครื่องจะช่วยสนับสนุนช่างเทคนิคในการระบุเซิร์ฟเวอร์และให้บริการที่รวดเร็วขึ้นได้

ประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องสามารถดูได้จากบนป้าย ID ที่สลักแร็คด้านขวาบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

รูปที่ 1. ตำแหน่งของแผ่นป้าย ID
Location of the ID label

แผ่นป้ายการเข้าถึงเครือข่าย XClarity Controller

แผ่นป้ายการเข้าถึงเครือข่าย ตัวควบคุม XClarity® จะติดอยู่ที่ด้านบนของแถบข้อมูลแบบดึงออก หลังจากที่คุณได้รับเซิร์ฟเวอร์แล้ว ให้ลอกแผ่นป้ายการเข้าถึงเครือข่าย XClarity Controller ออก และจัดเก็บในพื้นที่ที่ปลอดภัย

รูปที่ 2. ตำแหน่งของแผ่นป้ายการเข้าถึงเครือข่าย XClarity Controller
Location of the XClarity Controller network access label

รหัสการตอบสนองแบบเร็ว

ป้ายบริการระบบซึ่งอยู่บนฝาครอบด้านบนจะมีรหัสคิวอาร์โค้ด (QR) เพื่อใช้เข้าดูข้อมูลการบริการผ่านอุปกรณ์มือถือ สแกนรหัส QR ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่และแอปพลิเคชันตัวอ่านรหัส QR เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ Lenovo Services สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้อย่างรวดเร็ว เว็บไซต์ Lenovo Service Information มอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งส่วนประกอบ วิดีโอสาธิตการเปลี่ยนชิ้นส่วน และรหัสข้อผิดพลาดต่างๆ เพื่อการสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงรหัส QR: https://support.lenovo.com/p/servers/sr550
รูปที่ 3. รหัส QR
QR code