Skip to main content

ติดตั้งฝานิรภัย

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งฝานิรภัย

ก่อนติดตั้งฝานิรภัย หากคุณถอดสลักแร็คแล้ว ให้ติดตั้งสลักแร็คกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งสลักตู้แร็ค

ในการติดตั้งฝานิรภัย ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
ข้อควรสนใจ
ก่อนที่คุณจะจัดส่งตู้แร็คที่มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ ให้ติดตั้งและล็อคฝานิรภัยให้เข้าที่

 1. หากกุญแจอยู่ภายในฝานิรภัย ให้ถอดออกจากฝานิรภัย
  รูปที่ 1. การถอดกุญแจ
  Remove the key from inside of the security bezel.
 2. ค่อยๆ เสียบแถบบนฝานิรภัยเข้าไปในช่องบนสลักแร็คด้านขวา จากนั้น กดสลักค้างไว้ 1 แล้วหมุนฝานิรภัยเข้าด้านในจนกว่าอีกด้านหนึ่งจะคลิกเข้าที่
  รูปที่ 2. การตั้งตั้งฝานิรภัย
  Security bezel installation
 3. ใช้กุญแจล็อคฝานิรภัยไปยังตำแหน่งปิด
  รูปที่ 3. การล็อคฝานิรภัย
  Locking the security bezel