Skip to main content

แยกชิ้นส่วนแผงระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อแยกชิ้นส่วนแผงระบบก่อนรีไซเคิล

ก่อนแยกชิ้นส่วนแผงระบบ:

 1. ถอดแผงระบบออกจากเซิร์ฟเวอร์ (โปรดดู ถอดแผงระบบ)

 2. โปรดอ่านกฎข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของเสีย หรือการกำจัดทิ้งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับ

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดพัดลมเพื่อแยกชิ้นส่วนแผงระบบ:

 1. ถอดส่วนประกอบต่อไปนี้ตามภาพ:
  • สกรูตัวหนอน 15 ตัว

  • สแตนออฟสองชุด (ที่มีประแจ12 มม.)

  • พลันเจอร์หนึ่งตัว (ด้วยประแจ 11มม. และ 16 มม.)

  • สกรูยึด PH2 สี่ตัวบนตัวระบายความร้อน

  รูปที่ 1. การแยกชิ้นส่วนแผงระบบ

  Disassembling the system board
 2. แยกแผงระบบออกจากแผ่นโลหะที่รองรับ

หลังจากแยกชิ้นส่วนแผงระบบแล้ว ให้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่นเมื่อนำไปรีไซเคิล