Skip to main content

ปัญหาเกี่ยวกับพัดลม

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพัดลม

ความเร็วรอบพัดลมสูงผิดปกติ (รอบการหมุนต่อนาที)

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
  1. 1. ตรวจสอบเพื่อดูว่ารูอากาศเข้าหรือตัวระบายความร้อนระบบมีสิ่งอุดตันหรือไม่

  2. 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นกั้นลมทั้งหมดติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์อย่างถูกต้อง

  3. 3. ตรวจสอบครีมระบายความร้อนบน โปรเซสเซอร์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสกปรกปนเปื้อน