Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว/2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว/2.5 นิ้ว

ในการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ติดตั้งแบ็คเพลนหรือแบ็คเพลท (ดู ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว/2.5 นิ้ว หรือ ติดตั้งแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว )
  2. กดตัวครอบไดรฟ์จนกว่าสลักปลดล็อคจะคลิกเข้าที่
    รูปที่ 1. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์
    Drive cage installation