Skip to main content

ปรับปรุงเฟิร์มแวร์

ไปที่ไซต์ฝ่ายสนับสนุนศูนย์ข้อมูลของ Lenovo สำหรับแพคเกจการอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด

ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์จากอุปกรณ์เก็บข้อมูล ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ไปที่ บริการสนับสนุนของ Lenovo - ST50 V2 (รวมถึงไดรเวอร์และซอฟต์แวร์) ทุกแพคเกจเฟิร์มแวร์ที่ดาวน์โหลดได้สำหรับ ST50 V2 จะมีอยู่บนเว็บไซต์นี้

  2. ดาวน์โหลดแพคเกจการอัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด

  3. ทำตามคำแนะนำในแพคเกจเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์

หมายเหตุ
ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในระบบปฏิบัติการตามคำแนะนำ