Skip to main content

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทรัพยากรของ Lenovo ต่อไปนี้มีไว้เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับ Best Recipe ของเฟิร์มแวร์ระบบและไดรเวอร์อุปกรณ์ และวิธีการรับแพ็คเกจการอัปเดตที่อิงตาม Best Recipes เหล่านี้

ThinkAgile MX Best Recipes

นอกจากนี้ Lenovo ThinkAgile MX “Best Recipes” ยังช่วยลดความยุ่งยากในการอัปเดตเฟิร์มแวร์และไดร์ฟเวอร์โดยการกำหนดชุดของเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์ที่ได้รับการรับรองโดย WSSD HCI ซึ่งผ่านการทดสอบร่วมกันแล้ว ThinkAgile MX Best Recipes ใช้ได้กับทั้งอุปกรณ์/ระบบที่ผสานรวมและโหนดที่ได้รับการรับรองของ ThinkAgile MX Best Recipe แต่ละรายการจะอิงจากประเภทเครื่อง (MT) ของโหนดของเซิร์ฟเวอร์ Lenovo ซึ่งเป็นตัวระบุตัวอักษรและตัวเลขสี่ตัว

ที่เก็บข้อมูลการอัปเดต ThinkAgile

เพื่อลดความซับซ้อนในการเข้าถึงระดับ Best Recipe ของเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์อุปกรณ์สำหรับโซลูชัน ThinkAgile MX ทาง Lenovo จึงได้สร้างไซต์ ที่เก็บข้อมูลการอัปเดตสำหรับ ThinkAgile MX ขึ้นมา จากไซต์นี้ คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ zip ไฟล์เดียวที่มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์ทั้งหมดสำหรับโซลูชันที่กำหนดและ Best Recipe รวมถึงไฟล์ที่มีประโยชน์อื่นๆ ด้วย

เอกสาร Lenovo Press ต่อไปนี้ให้รายละเอียดระดับสูงเกี่ยวกับการกำหนดค่าและการปรับใช้โซลูชันคลัสเตอร์ Azure Stack HCI บนเซิร์ฟเวอร์ของ Lenovo

เอกสาร ThinkAgile MX - Lenovo Press

หน้านี้แสดงรายการทรัพยากรที่เผยแพร่ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับโซลูชัน Lenovo ThinkAgile MX

คู่มือการกำหนดค่าที่ได้รับการรับรองของ ThinkAgile MX

เอกสารต่อไปนี้ให้มุมมองโดยละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าที่ผ่านการรับรองของ Lenovo สำหรับการสร้างโซลูชัน Microsoft Azure Stack HCI คู่มือเหล่านี้อธิบายเกณฑ์การเลือกองค์ประกอบของระบบและให้ตัวอย่างการกำหนดค่าโดยละเอียดหลายตัวอย่าง

การกำหนดค่าที่ผ่านการรับรองของ Lenovo สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Azure Stack HCI - V1
การกำหนดค่าที่ผ่านการรับรองของ Lenovo สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Azure Stack HCI – V2
การกำหนดค่าที่ผ่านการรับรองของ Lenovo สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Azure Stack HCI - V3

คู่มือการปรับใช้ Microsoft Storage Spaces Direct (S2D)

สำหรับ ThinkAgile MX Certified Nodes ที่จะใช้ Windows Server 2019 หรือ Windows Server 2022 เอกสาร Lenovo Press คู่มือการปรับใช้ Microsoft Storage Spaces Direct (S2D) จะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนในการปรับใช้ Azure Stack HCI โดยใช้สคริปต์ Windows PowerShell

คู่มือการปรับใช้ ThinkAgile MX1021 บน SE350 Azure Stack HCI (S2D)

คู่มือการปรับใช้นี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตั้งค่า ThinkAgile MX1021 บน SE350 สำหรับโซลูชัน Azure Stack HCI โดยจะแนะนำผู้อ่านถึงชุดของขั้นตอนที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ซึ่งจะช่วยเตรียมโซลูชันนี้ให้พร้อมใช้งานสำหรับใช้ในการผลิต นอกเหนือจากการแนะนำขั้นตอนที่จำเป็นในการใช้หนึ่งในโมดูลเครือข่ายแบบมีสายที่ใช้ได้สำหรับ SE350 แล้ว คู่มือนี้ยังกล่าวถึงความสามารถเฉพาะจากโมดูลเครือข่ายไร้สายด้วย

วิธีปรับใช้คลัสเตอร์ Azure Stack HCI ผ่าน Microsoft Windows Admin Center

เอกสารนี้ให้คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการปรับใช้คลัสเตอร์ Azure Stack HCI บนโหนดและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองของ Lenovo ThinkAgile MX โดยใช้ตัวช่วยการปรับใช้ของ Microsoft Windows Admin Center (WAC) โดยจะแนะนำวิธีใช้ตัวช่วยการปรับใช้ให้แก่ผู้อ่าน อธิบายแต่ละขั้นตอน และให้ตัวอย่างจริงจากแล็บของเรา หลังจากใช้ตัวช่วยการปรับใช้จนเสร็จ ขั้นตอนการกำหนดค่าเพิ่มเติมจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชัน HCI นี้พร้อมใช้งานสำหรับการใช้งานจริง

คู่มือการกำหนดค่า GPU สำหรับโซลูชัน Lenovo ThinkAgile MX

เอกสารนี้ให้คำแนะนำและตัวอย่างการกำหนดค่า GPU เพื่อการใช้งานโดยระบบปฏิบัติการ Azure Stack HCI เราจะให้ข้อมูลสำหรับการติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ GPU การกำหนดค่า Windows Admin Center เพื่อจัดการ GPU การสร้างพูล GPU และการกำหนดเครื่องเสมือนให้กับ GPU ในพูล

การกำหนดค่าหน่วยความจำแบบสมดุลด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Xeon Scalable รุ่นที่สอง

บทความนี้ให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหน่วยความจำแบบสมดุล 3 แนวทาง ซึ่งจะแนะนำวิธีเลือกการกำหนดค่าหน่วยความจำแบบสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับเซิร์ฟเวอร์ Lenovo ThinkSystem 2 ช่องเสียบด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Xeon Scalable รุ่นที่สอง การกำหนดค่าหน่วยความจำแบบสมดุลและไม่สมดุลจะแสดงพร้อมกับแบนด์วิธหน่วยความจำที่วัดได้ที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อแสดงผลกระทบของหน่วยความจำที่ไม่สมดุล นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีสร้างการกำหนดค่าหน่วยความจำแบบสมดุลให้ด้วย

การกำหนดค่าหน่วยความจำแบบสมดุลสำหรับเซิร์ฟเวอร์ 2 ช่องเสียบด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Xeon Scalable รุ่นที่ 3

บทความนี้ให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหน่วยความจำแบบสมดุล 3 แนวทาง ซึ่งจะแนะนำวิธีเลือกการกำหนดค่าหน่วยความจำแบบสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับเซิร์ฟเวอร์ Lenovo ThinkSystem 2 ช่องเสียบด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Xeon Scalable รุ่นที่ 3 การกำหนดค่าหน่วยความจำแบบสมดุลและไม่สมดุลจะแสดงพร้อมกับแบนด์วิธหน่วยความจำที่วัดได้ที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อแสดงผลกระทบของหน่วยความจำที่ไม่สมดุล นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีสร้างการกำหนดค่าหน่วยความจำแบบสมดุลให้ด้วย

Lenovo XClarity Integrator สำหรับ Windows Admin Center

Lenovo XClarity Integrator สำหรับ Microsoft Windows Admin Center (LXCI สำหรับ WAC) ช่วยให้ผู้ดูแลระบบ IT ได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและไร้รอยต่อในการจัดการเซิร์ฟเวอร์ Lenovo การใช้ส่วนขยาย Server Manager หรือ Cluster Manager ของ WAC จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถจัดการเซิร์ฟเวอร์ Lenovo เป็นโฮสต์เดี่ยวหรือจัดการโดยตรงเป็นคลัสเตอร์ Microsoft Windows Failover ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการคลัสเตอร์ Azure Stack HCI รวมถึงอุปกรณ์และโหนดที่ผ่านการรับรองของ Lenovo ThinkAgile MX สำหรับ Microsoft Azure Stack HCl ผ่านสแนปอิน LXCI ที่ผสานเข้ากับการสร้างคลัสเตอร์ของ WAC และฟังก์ชัน Cluster-Aware Updating (CAU) ได้ด้วย โซลูชัน LXCI สำหรับ WAC ช่วยให้การจัดการเซิร์ฟเวอร์ของผู้ดูแลระบบ IT ง่ายขึ้น ทำให้สามารถจัดการเซิร์ฟเวอร์จากระยะไกลตลอดการใช้งานด้วย UI แบบรวมศูนย์

คู่มือผลิตภัณฑ์ Lenovo XClarity Administrator

คู่มือผลิตภัณฑ์นี้ให้ข้อมูลก่อนการขายที่จำเป็นเพื่อทำความเข้าใจข้อเสนอ Lenovo XClarity Administrator และคุณสมบัติหลัก ข้อมูลจำเพาะ และความเข้ากันได้ คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย วิศวกรฝ่ายขาย สถาปนิกด้าน IT และผู้เชี่ยวชาญด้าน IT อื่นๆ ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lenovo XClarity Administrator และพิจารณาเลือกใช้ในโซลูชันด้าน IT

อุปกรณ์ ThinkAgile MX3520 และโหนดที่ได้รับการรับรอง MX 2U (Intel Xeon SP Gen 2)

คู่มือผลิตภัณฑ์นี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลก่อนการขายที่จำเป็นเพื่อทำความเข้าใจอุปกรณ์ ThinkAgile MX3520 และโหนดที่ได้รับการรับรองของ ThinkAgile MX บน SR650 คุณสมบัติหลักและข้อมูลจำเพาะ ส่วนประกอบและตัวเลือก และแนวทางการกำหนดค่า

อุปกรณ์ ThinkAgile MX1020 และโหนดที่ได้รับการรับรองของ MX1021 สำหรับ Microsoft Azure Stack HCI

คู่มือผลิตภัณฑ์นี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลก่อนการขายที่จำเป็นเพื่อทำความเข้าใจโซลูชัน Lenovo ThinkAgile MX1020 และ MX1021 คุณสมบัติหลักและข้อมูลจำเพาะ ส่วนประกอบและตัวเลือก และแนวทางการกำหนดค่า

อุปกรณ์และโหนดที่ได้รับการรับรองของ ThinkAgile MX3330 และ MX3331 1U (Intel Xeon SP Gen 3)

คู่มือผลิตภัณฑ์นี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลก่อนการขายที่จำเป็นเพื่อทำความเข้าใจอุปกรณ์ ThinkAgile MX3330 และโหนดที่ได้รับการรับรองของ ThinkAgile MX3331 คุณสมบัติหลักและข้อมูลจำเพาะ ส่วนประกอบและตัวเลือก และแนวทางการกำหนดค่า

อุปกรณ์และโหนดที่ได้รับการรับรองของ ThinkAgile MX3530 และ MX3531 2U (Intel Xeon SP Gen 3)

คู่มือผลิตภัณฑ์นี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลก่อนการขายที่จำเป็นเพื่อทำความเข้าใจอุปกรณ์ ThinkAgile MX3520 และโหนดที่ได้รับการรับรองของ ThinkAgile MX3531 คุณสมบัติหลักและข้อมูลจำเพาะ ส่วนประกอบและตัวเลือก และแนวทางการกำหนดค่า

ระบบในตัวและโหนดที่ได้รับการรับรองของ ThinkAgile MX630 V3 1U (รุ่นที่ 4)

คู่มือผลิตภัณฑ์นี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลก่อนการขายที่จำเป็นเพื่อทำความเข้าใจระบบในตัวและโหนดที่ได้รับการรับรองของ ThinkAgile MX630 V3 คุณสมบัติหลักและข้อมูลจำเพาะ ส่วนประกอบและตัวเลือก และแนวทางการกำหนดค่า

ระบบในตัวและโหนดที่ได้รับการรับรองของ ThinkAgile MX650 V3 2U (รุ่นที่ 4)

คู่มือผลิตภัณฑ์นี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลก่อนการขายที่จำเป็นเพื่อทำความเข้าใจระบบในตัวและโหนดที่ได้รับการรับรองของ ThinkAgile MX650 V3 คุณสมบัติหลักและข้อมูลจำเพาะ ส่วนประกอบและตัวเลือก และแนวทางการกำหนดค่า

ข้อมูลสรุปทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Azure Arc บน ThinkAgile MX

ข้อมูลสรุปทางเทคนิคนี้เน้นไปที่บริการ Azure ขั้นสูงที่เป็นนวัตกรรมที่เปิดใช้งานโดย Azure Arc ภายในสถานที่บนระบบ Lenovo ThinkAgile MX

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Azure Virtual Desktop บน ThinkAgile MX

ข้อมูลสรุปทางเทคนิคนี้อธิบายวิธีการตั้งค่า Azure Virtual Desktop บน Azure Stack HCI บนโซลูชัน Lenovo ThinkAgile MX

การปรับปรุงโซลูชัน ThinkAgile MX ด้วยคุณสมบัติใหม่ใน Microsoft Azure Stack HCI 22H2

เอกสารไวท์เปเปอร์นี้อธิบายคุณสมบัติใหม่ใน Azure Stack HCI เวอร์ชัน 22H2 ซึ่งเปิดตัวในเดือนตุลาคม 2022