Skip to main content

ติดตั้งเสาอากาศ WLAN

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีติดตั้งเสาอากาศ WLAN

ขั้นตอน

 1. ค้นหาตำแหน่งเสาอากาศที่จะติดตั้ง
  รูปที่ 1. ตำแหน่งเสาอากาศ

  1 เสาอากาศ 12 เสาอากาศ 2
 2. วางแหวนรองระหว่างเสาอากาศและเซิร์ฟเวอร์ หากจำเป็น แล้วหมุนเสาอากาศตามเข็มนาฬิกาจนยึดแน่นกับตัวเครื่อง
  หมายเหตุ
  แรงบิดที่แนะนำในการขันให้แน่นคือ 3.5 Kgf-cm
  รูปที่ 2. การติดตั้งเสาอากาศ WLAN

  หมายเหตุ
  เสาอากาศชุดเสริมมาพร้อมกับแหวนรอง อย่างไรก็ดี แหวนรองเป็นชิ้นส่วนเสริมที่ช่วยเพิ่มแรงเสียดทาน และไม่จำเป็นต้องใช้ในสถานการณ์ทั่วไป โปรดพิจารณาใช้เมื่อจําเป็น

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)