Skip to main content

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

ตรวจสอบรายการตรวจสอบนี้ก่อนทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสิ้น

ในการดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้:
 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าติดตั้งส่วนประกอบที่ถอดออกทั้งหมดกลับเข้าที่อย่างถูกต้อง และไม่มีเครื่องมือหรือสกรูที่หลวมหลงเหลืออยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์

 2. เดินสายและยึดสายในเซิร์ฟเวอร์อย่างถูกต้อง โปรดดู การเดินสายภายใน สำหรับแต่ละส่วนประกอบที่ติดตั้ง

 3. ติดตั้งฝาครอบด้านบนกลับเข้าที่ หากมีการถอดออก ดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน

 4. หากเป็นไปได้ ให้ติดตั้งฝานิรภัยกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งโมดูลสายฝานิรภัย

 5. เชื่อมต่อสายเคเบิลภายนอกและสายไฟเข้ากับเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง
  ข้อควรสนใจ
  เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ส่วนประกอบเสียหาย ให้เชื่อมต่อสายไฟเป็นอันดับสุดท้าย
 6. ปรับปรุงการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์

  • ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ล่าสุด: Lenovo Data Center Support

  • อัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบ ดู การอัปเดตเฟิร์มแวร์

  • อัปเดตการกำหนดค่า UEFI

  • กำหนดค่าดิสก์อาร์เรย์ใหม่ หากคุณติดตั้งหรือถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap หรืออะแดปเตอร์ RAID ดูคู่มือผู้ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager ซึ่งมีให้ดาวน์โหลดที่: Lenovo Data Center Support

หมายเหตุ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการนำเวอร์ชันล่าสุดของ ThinkSystem M.2 ที่มีเฟิร์มแวร์ชุดการเปิดใช้งานการมิเรอร์ไปใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ดิสก์/อาร์เรย์เสมือนขาดหายไปหลังจากเปลี่ยนแผงระบบ