Skip to main content

ติดตั้งโมดูลสายฝานิรภัย

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีติดตั้งโมดูลสายฝานิรภัย งานนี้ต้องดําเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service

เกี่ยวกับงานนี้

ขั้นตอน

ยึดโมดูลสายฝานิรภัยด้วยสกรูสามตัวตามที่แสดงในภาพ
ข้อควรสนใจ
การถอดและติดตั้งส่วนประกอบนี้ต้องทำโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ
รูปที่ 1. การติดตั้งโมดูลสายฝานิรภัย

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)

รับชมขั้นตอนบน YouTube