Skip to main content

ทรัพยากรและการดาวน์โหลด

ส่วนนี้มีเอกสารที่มีประโยชน์ การดาวน์โหลดไดร์เวอร์และเฟิร์มแวร์ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

เอกสาร
คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

— ภาพรวมผลิตภัณฑ์และคำแนะนำด้านการสนับสนุนคู่มือการติดตั้ง

— การติดตั้งฮาร์ดแวร์และการตั้งค่าเริ่มต้น

คู่มือการบำรุงรักษา

— การเปลี่ยนฮาร์ดแวร์และการแก้ไขปัญหารายการอ้างอิงข้อความและรหัส

— เหตุการณ์ XClarity Controller, LXPM และ UEFIชุดรางบอลแบริ่งขนาด 550/600 มม.

— คําแนะนําในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ไปยังแร็คแบบตื้น (550/600 มม.)คู่มือการติดตั้งชุดรางแบบเสียดทาน

— คําแนะนําในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ไปยังแร็คมาตรฐาน (1,200 มม.)คู่มือการติดตั้งชุดรางที่ใช้สกรูยึด 2 ตัวแบบเสียดทาน v2

— คําแนะนําในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ไปยังแร็คแบบสองเสาคู่มือ UEFI

— ข้อมูลเบื้องต้นการตั้งค่า UEFIคู่มือการกําหนดค่าการติดตั้งแบบติดผนัง

— คําแนะนําในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์กับผนังคู่มือการกําหนดค่าแบบตั้งพื้น

— คำแนะนำในการยึดเซิร์ฟเวอร์กับพื้นคู่มือการเปิดใช้งาน

— กระบวนการเปิดใช้งานและรหัสการเปิดใช้งาน  
การสนับสนุนและการดาวน์โหลด
Data Center Support

การดาวน์โหลดไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ส่ง E-Ticket

(การร้องขอบริการ)ศูนย์บริการ OS

การตรวจสอบการรับประกัน

คำชี้แจงเรื่องความเป็นส่วนตัว

ServerProven

(การตรวจสอบความเข้ากันได้)เอกสารข้อมูลสิทธิ์การใช้งานของ Lenovo

Lenovo Press (คู่มือผลิตภัณฑ์/แผ่นข้อมูล/เอกสารของผลิตภัณฑ์)

คำแนะนำการรักษาความปลอดภัย

ระบบปฏิบัติการ (คำแนะนำในการติดตั้ง)

สำรองข้อมูล SED AK (ThinkEdge Security Pack Enabled)

เอกสารเกี่ยวกับเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุน

เปิดใช้งานระบบ (ThinkEdge Security Pack Enabled)วิดีโอการเปิดใช้งาน (ThinkEdge Security Pack Enabled)