Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ I/O

ก่อนจะถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. ปิด Compute Node ที่สอดคล้องกันซึ่งคุณกำลังจะใช้ดำเนินงาน

 3. ถอดโหนดคอมพิวท์ออกจากตัวเครื่อง (ดู ถอดโหนดคอมพิวท์)

 4. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
 5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

ในการถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O
I/O expansion adapter removal

 1. ค้นหาตำแหน่งขั้วต่ออะแดปเตอร์การขยาย I/O (ดู ขั้วต่อของแผงระบบ )
 2. หมุนคลิปยึดออกด้านนอก
 3. ยกอะแดปเตอร์การขยาย I/O ออกจากขั้วต่อ แล้วยกอะแดปเตอร์การขยาย I/O ออกจากโหนดคอมพิวท์ ในการถอดอะแดปเตอร์ออก คุณอาจใช้การขยับอะแดปเตอร์ไปมาโดยใช้การโยกไปด้านหน้าและหลังเพื่อให้ถอดออกได้ง่าย
  สำคัญ
  การโยกอะแดปเตอร์ไปทางด้านข้างอาจทำให้ขั้วต่ออะแดปเตอร์การขยาย I/O เสียหายได้

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง