Skip to main content

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลสรุปคุณลักษณะและข้อมูลจำเพาะของโหนดคอมพิวท์ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานหรือข้อมูลจำเพาะบางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับระบบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

ตารางที่ 1. ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะรายละเอียด
ขนาด
 • สูง: 55.5 มม. (2.2 นิ้ว)
 • ลึก: 492.7 มม. (19.4 นิ้ว)
 • ลึก: 215.5 มม. (8.5 นิ้ว)
น้ำหนักประมาณ 4.7 กก. (10.4 ปอนด์) ถึง 7.0 กก. (15.5 ปอนด์) ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ
โปรเซสเซอร์ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)โปรเซสเซอร์: โปรเซสเซอร์ Intel Xeon แบบ Multi-core สูงสุดสองตัว
หมายเหตุ
 • ใช้ Setup Utility เพื่อกำหนดประเภทและความเร็วของโปรเซสเซอร์ในโหนดคอมพิวท์

 • เมื่อใช้โปรเซสเซอร์ Intel Xeon Gold 6126T 12C 125W 2.6 GHz, โปรเซสเซอร์ Intel Xeon Gold 6144 8C 150W 3.5 GHz, โปรเซสเซอร์ Intel Xeon Gold 6146 12C 165W 3.2 GHz, โปรเซสเซอร์ Intel Xeon Platinum 8160T 24C 150W 2.1 GHz หรือโปรเซสเซอร์ Intel Xeon Platinum 6244 8C 150W 3.6 GHz โปรดดูข้อสังเกตดังนี้:

  • อุณหภูมิโดยรอบควรน้อยกว่า 30°C

  • เมื่อทำงานในอุณหภูมิสูงกว่า 30°C หรือในกรณีที่พัดลมขัดข้อง เซิร์ฟเวอร์จะยังคงทำงานต่อไปตราบเท่าที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านอุณหภูมิของส่วนประกอบทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพก็อาจลดลงเช่นกัน

  • ระดับเสียงรบกวนจะสูงกว่ารุ่นพื้นฐานอย่างมาก

สำหรับรายการโปรเซสเซอร์ที่รองรับ โปรดดู: เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

หน่วยความจำ
 • ต่ำสุด: 8 GB
 • สูงสุด:

  • 6.9 TB ที่มี DC Persistent Memory Module (DCPMM)

 • ประเภท:
  • รหัสแก้ไขข้อผิดพลาด (ECC), Double-Data Rate (DDR4) ขนาดปกติ (LP) RDIMM, LRDIMM และ 3DS RDIMM (ไม่รองรับการผสมผสาน)

  • DC Persistent Memory Module (DCPMM)

 • การสนับสนุน (ขึ้นอยู่กับรุ่น):

  • RDIMM ขนาด 8 GB, 16 GB, 32 GB และ 64 GB

  • LRDIMM ขนาด 64 GB

  • 3DS RDIMM ขนาด 128 GB

  • DCPMM ขนาด 128 GB, 256 GB และ 512 GB

 • ช่องเสียบ: ขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำอินไลน์แบบคู่ (DIMM) ทั้งหมด 24 ขั้วต่อที่รองรับได้สูงสุด:

  • DRAM DIMM 24 หน่วย
  • DRAM DIMM 12 หน่วยและ DCPMM 12 หน่วย

สำหรับรายการ DIMM ที่รองรับ โปรดดู: เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

ไดรฟ์/แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว
 • รองรับช่องใส่ไดรฟ์ Small-Form-Factor (SFF) สูงสุดสองช่องใส่ ช่องใส่ไดรฟ์สามารถเป็น SATA เท่านั้น, SAS/SATA หรือ NVMe/SATA ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
 • ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วที่รองรับ:
  • ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์/ไดรฟ์โซลิดสเทต Serial Attached SCSI (SAS)/Serial Advanced Technology Attachment (SATA) แบบ Hot-swap
  • ไดรฟ์โซลิดสเทต Non-Volatile Memory Express (NVMe)
ไดรฟ์/แบ็คเพลน M.2ThinkSystem M.2 พร้อมชุดการเปิดใช้งานการมิเรอร์ มีแบ็คเพลน M.2 แบบคู่ที่รองรับไดรฟ์ M.2 ที่เหมือนกันสูงสุดสองตัว
รองรับไดรฟ์ M.2 ขนาดตามจริง 3 ขนาด:
 • 42 มม. (2242)

 • 60 มม. (2260)

 • 80 มม. (2280)

หมายเหตุ
ชุดการเปิดใช้งาน ThinkSystem M.2 ประกอบด้วยแบ็คเพลน M.2 ซึ่งรองรับในรุ่นที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าเท่านั้น
อะแดปเตอร์ RAID
 • อะแดปเตอร์ RAID 530-4i

 • อะแดปเตอร์ RAID 930-4i-2GB

ฟังก์ชันในตัว
 • ตัวควบคุมการจัดการแผงวงจร (BMC) หนึ่งตัวกับตัวควบคุม VGA ในตัว (XClarity Controller หรือ XCC)
 • การวินิจฉัย light path
 • Automatic Server Restart (ASR)
 • ระดับ RAID เพิ่มเติมที่รองรับเมื่อมีการติดตั้งตัวควบคุม RAID เสริม
 • พอร์ต USB 3.2 Gen 1 ภายนอกหนึ่งพอร์ต
 • อนุกรมผ่าน LAN (SOL)
 • Wake on LAN (WOL) เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ I/O เพิ่มเติมที่มีความสามารถ WOL
การกำหนดค่าต่ำสุดสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง
 • ตัวประมวลผลหนึ่งชุดบนช่องเสียบตัวประมวลผล 1

 • DIMM หน่วยความจำหนึ่งตัวในช่องใส่ 5

การเตือน Predictive Failure Analysis (PFA)
 • ตัวประมวลผล
 • หน่วยความจำ
 • ไดรฟ์
การรักษาความปลอดภัยสอดคล้องกับ NIST 800-131A เต็มรูปแบบ โหมดการเข้ารหัสความปลอดภัยที่ตั้งค่าโดยอุปกรณ์การจัดการ (CMM หรือ Lenovo XClarity Administrator) จะกำหนดโหมดความปลอดภัยที่โหนดคอมพิวท์ทำงาน
สิ่งแวดล้อมโหนดคอมพิวท์ThinkSystem SN550 สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ASHRAE ประเภท A2 บางรุ่นจะสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ASHRAE ประเภท A3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ ประสิทธิภาพของระบบอาจได้รับผลกระทบเมื่ออุณหภูมิการทำงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ ASHRAE A2 หรือสถานะการทำงานของพัดลมล้มเหลว โหนดคอมพิวท์ Lenovo ThinkSystem SN550 ได้รับการรองรับในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้:
 • อุณหภูมิห้อง:
  • การทำงาน:
   • ASHRAE ประเภท A2: 10°C ถึง 35°C (50°F ถึง 95°F); ลดอุณหภูมิโดยรอบสูงสุดลงทีละ 1°C ทุกๆ 300 ม. (984 ฟุต) เพิ่มระดับความสูงเกินกว่า 900 ม. (2,953 ฟุต)
   • ASHRAE ประเภท A3: 5°C ถึง 40°C (41°F ถึง 104°F); ลดอุณหภูมิโดยรอบสูงสุดลงทีละ 1°C ทุกๆ 175 ม. (574 ฟุต) เพิ่มระดับความสูงเกินกว่า 900 ม. (2,953 ฟุต)
  • โหนดคอมพิวท์ปิด: 5°C ถึง 45°C (41°F ถึง 113°F)
  • การจัดส่ง/การจัดเก็บ: -40°C ถึง 60°C (-40°F ถึง 140°F)
 • ระดับความสูงสูงสุด: 3,050 ม. (10,000 ฟุต)
 • ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่กลั่นตัว):
  • การทำงาน:
   • ASHRAE ประเภท A2: 8% - 80%, จุดน้ำค้างสูงสุด : 21°C (70°F)
   • ASHRAE ประเภท A3: 8% - 85%, จุดน้ำค้างสูงสุด : 24°C (75°F)
  • การจัดส่ง/การจัดเก็บ: 8% - 90%
 • การปนเปื้อนของอนุภาค
  ข้อควรสนใจ
  อนุภาคที่ลอยในอากาศและกลุ่มก๊าซที่มีความไวในการทำปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกันกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ความชื้นหรืออุณหภูมิ อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์เกิดความเสี่ยง ดูข้อมูลเกี่ยวกับขีดจำกัดของอนุภาคและก๊าซได้ที่ การปนเปื้อนของอนุภาค
หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลมาตรฐานและแนะนำให้วางในศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการที่รองรับและได้รับการรับรอง:
 • Microsoft Windows Server

 • VMware ESXi

 • Red Hat Enterprise Linux

 • SUSE Linux Enterprise Server

ข้อมูลอ้างอิง:

การปล่อยเสียงรบกวน

หมายเหตุ
 • ระดับเสียงรบกวนที่ระบุไว้อ้างอิงจากการกำหนดค่าที่ระบุ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าหรือเงื่อนไข

 • ระดับเสียงรบกวนที่ระบุไว้อาจเพิ่มขึ้นอย่างมาก หากมีการติดตั้งส่วนประกอบกำลังไฟสูง เช่น NIC กำลังไฟสูง, โปรเซสเซอร์และ GPU กำลังไฟสูง