Skip to main content

ถอดแบ็คเพลน M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแบ็คเพลน M.2

ก่อนจะถอดแบ็คเพลน M.2 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  2. ปิด Compute Node ที่สอดคล้องกันซึ่งคุณกำลังจะใช้ดำเนินงาน

  3. ถอดโหนดคอมพิวท์ออกจากตัวเครื่อง (ดู ถอดโหนดคอมพิวท์)

  4. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
  5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

ในการถอดแบ็คเพลน M.2 ให้ปฏิบัติขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดแบ็คเพลน M.2
M.2 backplane removal

ถอดแบ็คเพลน M.2 ออกจากแผงระบบโดยการดึงปลายทั้งสองข้างของแบ็คเพลนขึ้นพร้อมกัน
หมายเหตุ
ดึงแบ็คเพลน M.2 ให้ตั้งตรงเมื่อถอดอออกจากแผงระบบ
ในการถอดไดรฟ์ M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2 โปรดดู ถอดไดรฟ์ M.2

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง