Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
หมายเหตุ
ภาพประกอบต่อไปนี้อาจแตกต่างจากแบ็คเพลนของคุณเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. จัดแนวหมุดสองหมุดบนแบ็คเพลนให้ตรงกับรูที่สอดคล้องกันในตัวเครื่อง
 2. วางแบ็คเพลนลงในตัวเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุดสอดผ่านรูและแบ็คเพลนยึดเข้าที่
  รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว
  2.5-inch backplane installation
  1 หมุด2 รูที่สอดคล้องกัน

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. เชื่อมต่อสายกับชุดแบ็คเพลน ดู การเดินสายแบ็คเพลนและแบ็คเพลท

 2. ติดตั้งฝาครอบด้านบน ดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน

 3. ติดตั้งไดรฟ์และแผงครอบไดรฟ์ทั้งหมดลงในช่องใส่ไดรฟ์ ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

 4. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์