Skip to main content

ติดตั้งสลักตู้แร็ค

ใช้ข้อมูลนี้ในติดตั้งสลักตู้แร็ค

ก่อนติดตั้งสลักตู้แร็ค ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล

ในการติดตั้งสลักตู้แร็ค ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนได้ที่:
หมายเหตุ
สลักแร็คทั้งสองมีวิธีการถอดและติดตั้งที่คล้ายกัน
 1. จัดแนวรูใส่หมุดให้ตรงกับหมุดบนตัวเครื่อง แล้วกดสลักตู้แร็คลงบนตัวเครื่อง และค่อยๆ เลื่อนไปทางด้านหน้า
  รูปที่ 1. การติดตั้งสลักตู้แร็ค
  Rack latches installation
 2. ขันสกรูสองตัวเพื่อยึดสลักตู้แร็คที่ด้านข้างของเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 2. การติดตั้งสลักตู้แร็ค
  Rack latches installation
 3. หากคุณกำลังติดตั้งสลักแร็คอื่น ให้ดำเนินการดังกล่าว
หลังจากติดตั้งสลักตู้แร็ค ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งป้าย ID ที่สลักแร็คด้านขวา โดยเสียบป้ายลงบนสลักแร็คด้านขวา
  รูปที่ 3. การติดตั้งป้าย ID
  ID label installation
 2. ติดตั้งฝานิรภัยกลับเข้าที่ หากมีการถอดออก (โปรดดู ติดตั้งฝานิรภัย)

 3. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในแร็คหากจำเป็น

 4. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดกลับเข้าที่