Skip to main content

ถอดสลักตู้แร็ค

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดสลักตู้แร็ค

ก่อนถอดสลักตู้แร็ค ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 4. ถอดฝานิรภัยออกก่อน หากติดตั้งไว้ (โปรดดู ถอดฝานิรภัย)

ในการถอดสลักตู้แร็ค ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนได้ที่:
หมายเหตุ
สลักแร็คทั้งสองมีวิธีการถอดและติดตั้งที่คล้ายกัน
 1. ใช้ไขควงปากแบนเพื่อถอดแผ่นป้าย ID ที่สลักตู้แร็คด้านขวา แล้วนำไปวางในตำแหน่งที่ปลอดภัย
  รูปที่ 1. การถอดป้าย ID
  ID label removal
 2. ถอดสกรูสองตัวที่ยึดสลักแร็คออก
  รูปที่ 2. การถอดสลักตู้แร็ค
  Rack latches removal
 3. เลื่อนสลักถอยหลังแล้วนำออกจากเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 3. การถอดสลักตู้แร็ค
  Rack latches removal
 4. หากคุณกำลังถอดสลักแร็คอื่น ให้ดำเนินการดังกล่าว

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด