Skip to main content

ถอดโปรเซสเซอร์

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโปรเซสเซอร์ ขั้นตอนนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรม

ก่อนที่จะถอดโปรเซสเซอร์ ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 4. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)

 5. ถอดตัวระบายความร้อนหากจำเป็น (โปรดดู ถอดตัวระบายความร้อน)

ในการถอดโปรเซสเซอร์ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ค่อยๆ ดึงที่จับออกจากตัวยึดโปรเซสเซอร์
 2. ยกที่จับพร้อมกับตัวยึดไปยังตำแหน่งเปิดจนสุด
  รูปที่ 1. การเปิดตัวยึดตัวโปรเซสเซอร์
  Opening the processor retainer
 3. จับโปรเซสเซอร์ทั้งสองข้างและค่อยๆ ยกออกจากช่องเสียบโปรเซสเซอร์
  หมายเหตุ
  1. อย่าสัมผัสหน้าสัมผัสสีทองทางด้านล่างของโปรเซสเซอร์

  2. รักษาความสะอาดช่องเสียบโปรเซสเซอร์ไม่ให้มีวัตถุใดๆ อยู่เสมอเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube