Skip to main content

ถอดตัวระบายความร้อน

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดตัวระบายความร้อน ขั้นตอนนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรม

ก่อนที่จะถอดตัวระบายความร้อน ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 4. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)

ในการถอดตัวระบายความร้อน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนได้ที่:
 1. คลายสกรู 1 และ 2:
  1. คลายสกรู 1 เพียงบางส่วน
  2. คลายสกรู 2 จนสุด
  3. คลายสกรู 1 จนสุด
  หมายเหตุ
  1. ค่อยๆ ถอดสกรูสี่ตัวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับแผงระบบ

  2. เก็บสกรูสี่ตัวที่ติดกับตัวระบายความร้อนไว้เสมอ

  3. อย่าสัมผัสครีมระบายความร้อนขณะจับตัวระบายความร้อน

 2. คลายสกรู 3 และ 4:
  1. คลายสกรู 3 เพียงบางส่วน
  2. คลายสกรู 4 จนสุด
  3. คลายสกรู 3 จนสุด
  รูปที่ 1. การถอดตัวระบายความร้อน
  Heat sink removal
 3. ยกตัวระบายความร้อนให้เสมอกัน และถอดออกจากเซิร์ฟเวอร์

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด