Skip to main content

ถอดสาย VGA (HDD รุ่น 2.5 นิ้ว)

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดสาย VGA สำหรับ HDD รุ่น 2.5 นิ้ว

ก่อนถอดสาย VGA ออก ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล

หากต้องการถอดสาย VGA ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดสาย VGA - HDD รุ่น 2.5 นิ้ว
VGA cable removal - 2.5-inch HDD model
  1. ถอดสกรูสองตัวที่ยึดขั้วต่อ VGA
  2. ดันขั้วต่อ VGA ออกจากส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด