Skip to main content

ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap

ก่อนถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสำรองข้อมูลบนไดรฟ์แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข้อมูลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาร์เรย์ RAID
  • ก่อนคุณเปลี่ยนแปลงไดรฟ์ ตัวควบคุมไดรฟ์ แบ็คเพลนของไดรฟ์ หรือสายดิสก์ไดรฟ์ ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดซึ่งเก็บอยู่บนไดรฟ์

  • ก่อนที่จะถอดส่วนประกอบใดๆ ของอาร์เรย์ RAID ให้สำรองข้อมูลการกำหนดค่า RAID ทั้งหมด

 2. ถอดฝานิรภัย โปรดดู ถอดฝานิรภัย

ข้อควรสนใจ
เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายความร้อนของระบบอย่างเพียงพอ อย่าใช้งานเซิร์ฟเวอร์เป็นเวลาสองนาทีขึ้นไปโดยไม่มีไดรฟ์หรือฝาครอบติดตั้งอยู่ในช่องใส่แต่ละช่อง

ในการถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

 1. เลื่อนสลักปลดล็อคไปทางซ้ายเพื่อเปิดที่จับถาดไดรฟ์
  รูปที่ 1. การเปิดที่จับถาดไดรฟ์
  Opening the drive tray handle

 2. จับที่จับและเลื่อนไดรฟ์ออกจากช่องใส่ไดรฟ์
  รูปที่ 2. การเลื่อนไดรฟ์ออกจากช่องใส่ไดรฟ์
  Sliding the drive out of the drive bay

 3. ติดตั้งฝาครอบไดรฟ์หรือไดรฟ์ใหม่เพื่อครอบช่องใส่ไดรฟ์

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนไดรฟ์ตัวเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง