Skip to main content

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลสรุปคุณลักษณะและข้อมูลจำเพาะของเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานหรือข้อมูลจำเพาะบางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับระบบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

ตารางที่ 1. ข้อมูลจำเพาะของเซิร์ฟเวอร์
ข้อมูลจำเพาะรายละเอียด

ขนาด

 • รูปลักษณ์: 1U

 • สูง: 43.0 มม. (1.7 นิ้ว)

 • กว้าง:
  • ที่มีสลักตู้แร็ค: 482.0 มม. (19.0 นิ้ว)

  • ที่ไม่มีสลักตู้แร็ค: 434.4 มม. (17.1 นิ้ว)

 • ลึก: 778.3 มม. (30.7 นิ้ว)
  หมายเหตุ
  ความลึกวัดจากสลักตู้แร็คและแหล่งจ่ายไฟที่ติดตั้ง แต่ไม่มีการติดตั้งฝานิรภัย

น้ำหนัก

สูงสุด 16.0 กก. (35.3 ปอนด์) ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ

โปรเซสเซอร์ (ขึ้นอยู่กับรุ่น):

 • โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ที่ปรับขนาดได้สูงสุดสองตัว
  • ออกแบบมาสำหรับช่อง Land Grid Array (LGA) 3647

  • ปรับขนาดได้ถึง 20 แกน

สำหรับรายการโปรเซสเซอร์ที่รองรับ โปรดดู: เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

หน่วยความจำ

สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Xeon รุ่นที่ 1 ที่ปรับขนาดได้ (SP รุ่นที่ 1) :

 • ต่ำสุด: 8 GB

 • สูงสุด:
  • 384 GB เมื่อใช้ DIMM ที่ลงทะเบียน (RDIMM)

  • 768 GB เมื่อใช้ DIMM ที่ลดการโหลด (LRDIMM)

 • ประเภท (ขึ้นอยู่กับรุ่น):

  • TruDDR4 2666, ระดับเดี่ยวหรือระดับคู่, 8 GB/16 GB/32 GB RDIMM

  • TruDDR4 2666, สี่ระดับ, 64 GB LRDIMM

 • ช่องเสียบ: 12 ช่องเสียบ

สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Xeon รุ่นที่ 2 ที่สามารถปรับขนาดได้ (SP Gen 2):

 • ต่ำสุด: 8 GB

 • สูงสุด: 768 GB

 • ประเภท (ขึ้นอยู่กับรุ่น):

  • TruDDR4 2666, ระดับเดี่ยวหรือระดับคู่, 16 GB/32 GB RDIMM

  • TruDDR4 2933, ระดับเดี่ยวหรือระดับคู่, 8 GB/16 GB/32 GB/64 GB RDIMM

 • ช่องเสียบ: 12 ช่องเสียบ

หมายเหตุ
ความเร็วในการทำงานและความจุของหน่วยความจำทั้งหมดขึ้นอยู่กับรุ่นของโปรเซสเซอร์และการตั้งค่า UEFI

ดูรายการหน่วยความจำที่รองรับได้ที่: เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการที่รองรับและได้รับการรับรอง:
 • Microsoft Windows Server

 • VMware ESXi

 • Red Hat Enterprise Linux

 • SUSE Linux Enterprise Server

ดูรายการระบบปฏิบัติการทั้งหมดได้ที่:

คู่มือความสามารถในการทำงานร่วมกันของ OS

สำหรับคำแนะนำในการปรับใช้ OS โปรดดู: ปรับใช้ระบบปฏิบัติการ

ไดรฟ์ภายใน

เซิร์ฟเวอร์ที่รองรับไดรฟ์อาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น
 • ไดรฟ์ของ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สูงสุดสี่ตัว

 • ไดรฟ์ SATA แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สูงสุดสี่ตัว

 • ไดรฟ์ของ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดแปดตัว

 • ไดรฟ์ M.2 สูงสุดสองตัว

ช่อง PCIe

เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับช่องเสียบ PCIe ได้สูงสุดสามช่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องเสียบ PCIe โปรดดู มุมมองด้านหลัง

คุณสมบัติอินพุต/เอาต์พุต (I/O)

 • แผงด้านหน้า:
  • ขั้วต่อ VGA หนึ่งตัว*

  • ขั้วต่อ USB XClarity Controller หนึ่งตัว

  • ขั้วต่อ USB 3.0 หนึ่งตัว

 • แผงด้านหลัง:
  • ขั้วต่อ VGA หนึ่งตัว

  • ขั้วต่อ USB 3.0 สองตัว

  • ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต (RJ-45) สองตัว

  • ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller หนึ่งตัว

  • ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตสองขั้วบนอะแดปเตอร์ LOM*

  • พอร์ตอนุกรมหนึ่งพอร์ต*

* มีในบางรุ่น

ตัวควบคุมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

 • อะแดปเตอร์ SAS/SATA HBA

  • ThinkSystem 430-8i SAS/SATA 12Gb HBA

  • ThinkSystem 430-8e SAS/SATA 12Gb HBA

  • ThinkSystem 430-16e SAS/SATA 12Gb HBA

  • ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA

  • ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA

  • ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA

 • อะแดปเตอร์ SAS/SATA RAID

  • อะแดปเตอร์ RAID 530-8i PCIe 12Gb ของ ThinkSystem

  • อะแดปเตอร์ ThinkSystem RAID 540-8i PCIe 12Gb

  • อะแดปเตอร์ RAID 730-8i 1GB ของ ThinkSystem

  • อะแดปเตอร์ RAID 730-8i 2GB PCIe ของ ThinkSystem

  • อะแดปเตอร์ RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb ของ ThinkSystem

  • อะแดปเตอร์ RAID 930-16i 4GB Flash PCIe 12Gb ของ ThinkSystem

  • อะแดปเตอร์ ThinkSystem RAID 930-8e 4GB Flash PCIe 12Gb

  • อะแดปเตอร์ ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe 12Gb

  • อะแดปเตอร์ RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb ของ ThinkSystem

  • อะแดปเตอร์ ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb

  • อะแดปเตอร์ RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb ของ ThinkSystem

  • อะแดปเตอร์ ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb

  • อะแดปเตอร์ ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb

หมายเหตุ
 • อะแดปเตอร์ RAID 730-8i 1G Cache SAS/SATA จะไม่มีจำหน่ายในอเมริกาเหนือ

 • อะแดปเตอร์ RAID 530-8i SAS/SATA ไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ RAID 730-8i 1G Cache SAS/SATA ได้

 • อะแดปเตอร์ RAID 730-8i 2G Flash SAS/SATA ไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ RAID 730-8i 1G Cache SAS/SATA หรืออะแดปเตอร์ RAID 930- 8i SAS/SATA ได้

 • สามารถผสมอะแดปเตอร์ RAID 940 กับ ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA และ ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA ได้

 • ไม่อนุญาตให้ใช้อะแดปเตอร์ RAID/HBA 430/530/730/930 (Gen 3) และอะแดปเตอร์ RAID/HBA 440/540/940 (Gen 4) ร่วมกันในระบบเดียวกัน

 • อะแดปเตอร์ซีรีส์ RAID 930/940 หรือซีรีส์ 9350 ต้องใช้โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID

 • ไม่สามารถใช้อะแดปเตอร์ซีรีส์ RAID 5350/9350 ร่วมกับอะแดปเตอร์ SAS/SATA ซีรีส์ HBA/RAID 430/440/530/540/730/930/940 ได้

พัดลมระบบ

 • โปรเซสเซอร์หนึ่งตัว: พัดลมระบบสี่ตัว

 • โปรเซสเซอร์สองตัว: พัดลมระบบหกตัว

หมายเหตุ
หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณติดตั้งโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว พัดลมระบบสี่ตัว (พัดลม 1 ถึงพัดลม 4) เพียงพอที่จะช่วยระบายความร้อน อย่างไรก็ดี คุณต้องเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับพัดลม 5 และ 6 ที่ปิดไว้ด้วยปลอกพัดลม เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี

แหล่งพลังงาน

อุปกรณ์จ่ายไฟแบบ Hot-swap สูงสุดสองตัวเพื่อการใช้งานสำรอง
 • 550-watt ac 80 PLUS Platinum

 • 750-watt ac 80 PLUS Platinum

 • 750-watt ac 80 PLUS Titanium

การปล่อยเสียงรบกวน

 • ระดับพลังเสียง, สถานะว่าง

  • 4.5 เบล, ต่ำสุด

  • 4.6 เบล, ปกติ

  • 5.2 เบล, สูงสุด

 • ระดับพลังเสียง, ขณะทำงาน

  • 5.0 เบล, ต่ำสุด

  • 5.1 เบล, ปกติ

  • 5.5 เบล, สูงสุด

หมายเหตุ
 • ระดับพลังเสียงเหล่านี้วัดในสภาพแวดล้อมระบบเสียงที่มีการควบคุมตามขั้นตอนที่ระบุไว้โดย ISO 7779 และได้รับการรายงานตามมาตรฐาน ISO 9296

 • ระดับเสียงรบกวนที่ระบุไว้อ้างอิงจากการกำหนดค่าที่ระบุ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามการกำหนดค่า/เงื่อนไข

 • ระดับเสียงรบกวนที่ระบุไว้อาจเพิ่มขึ้นอย่างมาก หากมีการติดตั้งส่วนประกอบกำลังไฟสูง เช่น NIC, CPU และ GPU กำลังไฟสูง

กำลังไฟฟ้า

 • ต้องใช้การรับสัญญาณคลื่นซายน์ (50-60 Hz)

 • ช่วงต่ำของแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
  • ต่ำสุด: 100 V ac

  • สูงสุด: 127 V ac

 • ช่วงสูงของแรงดันไฟฟ้าขาเข้า:
  • ต่ำสุด: 200 V ac

  • สูงสุด: 240 V ac

หมายเหตุ
สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแหล่งจ่ายไฟ 750-watt ac 80 PLUS Titanium ระบบจะไม่รองรับแรงดันไฟฟ้า AC ขาเข้า 100–127 V
ข้อควรระวัง
 • แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 240 V dc (ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 180-300 V dc) จะรองรับเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น แหล่งจ่ายไฟพร้อมอินพุต 240 V dc ไม่รองรับฟังก์ชันสายไฟแบบ Hot-plug ก่อนจะถอดแหล่งจ่ายไฟที่มีอินพุต DC ของระบบ โปรดปิดเซิร์ฟเวอร์หรือถอดแหล่งพลังงาน DC ที่แผงเบรกเกอร์หรือโดยการปิดแหล่งพลังงานก่อน แล้วจึงถอดสายไฟ

 • เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ ThinkSystem ทำงานได้อย่างไร้ข้อผิดพลาดทั้งในสภาพแวดล้อมที่ใช้ไฟฟ้า DC หรือ AC ต้องมีหรือติดตั้งระบบกราวด์ TN-S ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน 60364-1 IEC 2005

การกำหนดค่าขั้นต่ำสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง

 • ตัวประมวลผลหนึ่งชุดบนช่องเสียบตัวประมวลผล 1

 • DIMM หนึ่งตัวในช่องเสียบ 3

 • แหล่งจ่ายไฟ หนึ่งชุด

 • HDD หรือ M.2 หนึ่งตัว (หากจำเป็นต้องติดตั้ง OS เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง)

 • พัดลมระบบสี่ตัว (พัดลม 1 ถึงพัดลม 4)

สิ่งแวดล้อม

เซิร์ฟเวอร์รองรับในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้:
หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์นี้ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลมาตรฐานและแนะนำให้วางในศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
 • อุณหภูมิห้อง:

  • การทำงาน:
   • ASHRAE ประเภท A2: 10–35°C (50–95°F); เมื่อระดับความสูงเกิน 900 เมตร (2,953 ฟุต) ค่าอุณหภูมิสูงสุดโดยรอบลดลง 1°C (1.8°F) ต่อทุกระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น 300 เมตร (984 ฟุต)

   • ASHRAE ประเภท A3: 5–40°C (41–104°F); เมื่อระดับความสูงเกิน 900 เมตร (2,953 ฟุต) ค่าอุณหภูมิสูงสุดโดยรอบลดลง 1°C (1.8°F) ต่อทุกระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น 175 เมตร (574 ฟุต)

   • ASHRAE ประเภท A4: 5–45°C (41–113°F); เมื่อระดับความสูงเกิน 900 เมตร (2,953 ฟุต) ค่าอุณหภูมิสูงสุดโดยรอบลดลง 1°C (1.8°F) ต่อทุกระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น 125 เมตร (410 ฟุต)

  • เซิร์ฟเวอร์ปิด: 5–45°C (41–113°F)

  • การจัดส่งหรือจัดเก็บ: -40–60°C (-40–140°F)

 • ระดับความสูงสูงสุด: 3,050 เมตร (10,000 ฟุต)

 • ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่กลั่นตัว):

  • การทำงาน:
   • ASHRAE ประเภท A2: 8%–80%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 21°C (70°F)

   • ASHRAE ประเภท A3: 8%–85%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 24°C (75°F)

   • ASHRAE ประเภท A4: 8%–90%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 24°C (75°F)

  • การจัดส่งหรือจัดเก็บ: 8%–90%

 • การปนเปื้อนของอนุภาค
  ข้อควรสนใจ
  อนุภาคที่ลอยในอากาศและกลุ่มก๊าซที่มีความไวในการทำปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกันกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ความชื้นหรืออุณหภูมิ อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์เกิดความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับอนุภาคและก๊าซ โปรดดูที่ การปนเปื้อนของอนุภาค
หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์ของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนด ASHRAE class A2 ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์อาจได้รับผลกระทบเมื่ออุณหภูมิการทำงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ASHRAE A2 รุ่นเซิร์ฟเวอร์บางรุ่นจะสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ASHRAE Class A3 และ Class A4 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ ASHRAE ประเภท A3 และ ประเภท A4 รุ่นเซิร์ฟเวอร์ต้องตรงตามข้อกำหนดการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ในเวลาเดียวกัน:
 • ต้องติดตั้งแหล่งจ่ายไฟสองชุด

 • พัดลมระบบไม่มีการทำงานล้มเหลว

ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด EU Ecodesign

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด EU Ecodesign สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน (ErP) ล็อต 9 เซิร์ฟเวอร์ของคุณต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
 • หน่วยความจำต่ำสุด: 16 GB

 • สำหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่มีโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว ระบบจะไม่รองรับโปรเซสเซอร์ต่อไปนี้: Intel Xeon 3104, 3106, 3204, 4108, 4109T, 4110, 4112, 5122, 5222, 8156 และ 8256