Skip to main content

ถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

ก่อนถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า:
  1. ถอดฝาครอบด้านบน โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน

  2. ถอดฝานิรภัยออกก่อน หากติดตั้งไว้ โปรดดู ถอดฝานิรภัย

  3. ถอดสายส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าออกจากแผงระบบ

ในการถอดส่วนประกอบ I/O ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ตารางที่ 1. การถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า
รูปที่ 1. รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
Remove the front I/O assembly.

รูปที่ 2. รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
Remove the front I/O assembly.

  1. ถอดสกรูที่ยึดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า
  2. เลื่อนส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าออกจากช่องใส่ส่วนประกอบ

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง