Skip to main content

ถอดโมดูลพอร์ตอนุกรม

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโมดูลพอร์ตอนุกรม

ในการถอดโมดูลพอร์ตอนุกรม ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

หมายเหตุ
โมดูลพอร์ตอนุกรมสามารถติดตั้งบนส่วนประกอบตัวยก 1 หรือส่วนประกอบตัวยก 2 ขั้นตอนต่อไปนี้อ้างอิงจากสถานการณ์สมมติ โดยจะติดตั้งโมดูลพอร์ตอนุกรมบนส่วนประกอบตัวยก 2 ขั้นตอนการถอดจะเหมือนกันหากต้องการติดตั้งโมดูลพอร์ตอนุกรมบนส่วนประกอบตัวยก 1

 1. ถอดฝาครอบด้านบน โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดสายของโมดูลพอร์ตอนุกรมออกจากแผงระบบ
 3. จับส่วนประกอบตัวยก 2 ที่มีโมดูลพอร์ตอนุกรม แล้วค่อยๆ ยกส่วนประกอบตัวยก ออกจากเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบตัวยก
  Remove the riser assembly.

 4. เลื่อนโมดูลพอร์ตอนุกรมออกจากโครงยึด
  รูปที่ 2. การถอดโมดูลพอร์ตอนุกรม
  Remove the serial port module.

หลังจากถอดโมดูลพอร์ตอนุกรม:
 1. ติดตั้งโมดูลพอร์ตอนุกรม แผงครอบ หรืออะแดปเตอร์ PCIe ตัวใหม่เพื่อปิด

 2. หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนโมดูลพอร์ตอนุกรมชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง