Skip to main content

สวิตช์และจัมเปอร์บนแผงระบบ

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตำแหน่งของสวิตช์และจัมเปอร์บนแผงระบบ

หมายเหตุ
หากมีสติกเกอร์ใสติดอยู่ด้านบนบล็อคสวิตช์ คุณต้องแกะออกเสียก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้สวิตช์ได้
รูปที่ 1. สวิตช์และจัมเปอร์บนแผงระบบ
System-board switches and jumpers

ตารางที่ 1. จัมเปอร์และสวิตช์บนแผงระบบ
ชื่อจัมเปอร์/สวิตช์หมายเลขจัมเปอร์/สวิตช์การตั้งค่าจัมเปอร์/สวิตช์
1 TPM/TCM physical presence jumperJP6
  • พิน 1 และ 2: จัมเปอร์อยู่ในการตั้งค่าเริ่มต้น

  • พิน 2 และ 3: สถานะทางกายภาพของ TPM/TCM ได้รับการยืนยัน

2 จัมเปอร์ล้าง CMOSJP3
  • พิน 1 และ 2: จัมเปอร์อยู่ในการตั้งค่าเริ่มต้น

  • พิน 2 และ 3: ล้างรีจิสทรี Real-Time Clock (RTC)

3 แทนที่การรักษาความปลอดภัยของเฟิร์มแวร์ MEJP8
  • พิน 1 และ 2: จัมเปอร์อยู่ในการตั้งค่าเริ่มต้น

  • พิน 2 และ 3: เปิดใช้งานการแทนที่การรักษาความปลอดภัยแฟลช

หมายเหตุ
สำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องเท่านั้น
4 บล็อกสวิตช์ SW6SW6(รวมถึงสวิตช์ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8)
ตำแหน่งเริ่มต้นของสวิตช์ทั้งหมดคือ ปิด
  • สวิตช์ 1, 6 และ 8: สงวนไว้

  • สวิตช์ 2: สวิตช์แทนที่รหัสผ่านในการเปิดเครื่อง การเปลี่ยนตำแหน่งของสวิตช์นี้จะแทนที่รหัสผ่านในการเปิดเครื่อง

    การเปลี่ยนตำแหน่งของสวิตช์นี้จะไม่มีผลกระทบกับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

4 การอนุญาตด้านพลังงานSW6 (สวิตช์ 7)ตำแหน่งเริ่มต้นคือ ปิด การเปลี่ยนตำแหน่งของสวิตช์นี้เป็น เปิด จะเป็นการเปิดเครื่อง
4 บังคับให้รีเซ็ต XCCSW6 (สวิตช์ 4)ตำแหน่งเริ่มต้นคือ ปิด การเปลี่ยนตำแหน่งของสวิตช์นี้เป็น เปิด จะเป็นการรีเซ็ต Lenovo XClarity Controller
4 บังคับให้อัปเดต XCCSW6 (สวิตช์ 3)ตำแหน่งเริ่มต้นคือ ปิด การเปลี่ยนตำแหน่งของสวิตช์นี้เป็น เปิด จะเป็นการบังคับให้อัปเดต Lenovo XClarity Controller เป็นเวอร์ชันล่าสุด
สำคัญ