Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์ LOM

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ LOM

ก่อนคุณถอดอะแดปเตอร์ LOM
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

  2. หากติดตั้งส่วนประกอบ Riser 1 อยู่ ให้ถอดออกเพื่อเข้าถึงช่องอะแดปเตอร์ LOM

ในการถอดอะแดปเตอร์ LOM ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการถอดได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์ LOM
LOM adapter removal

  1. คลายน็อตที่ยึดอะแดปเตอร์ LOM
  2. ดันอะแดปเตอร์ LOM ออกจากขั้วต่อบนแผงระบบ
  3. เลื่อนอะแดปเตอร์ LOM ตามภาพและยกอะแดปเตอร์ LOM ออกจากตัวเครื่อง

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนอะแดปเตอร์ LOM ชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง