Skip to main content

ถอดโมดูลหน่วยความจำ

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอดโมดูลหน่วยความจำ ส่วนนี้ใช้กับทั้ง DRAM DIMM และ DCPMM

ก่อนถอดโมดูลหน่วยความจำ:
 1. หากคุณกำลังถอด DCPMM ในโหมด App Direct หรือโหมดหน่วยความจำผสม อย่าลืมทำดังนี้:
  1. สำรองข้อมูลที่จัดเก็บ

  2. หากความจุ App Direct เป็นแบบแทรกสลับ:
   1. ลบ Namspace และ filesystem ที่สร้างขึ้นทั้งหมดในระบบปฏิบัติการ

   2. ดำเนินการลบเพื่อรักษาความปลอดภัยบน DCPMM ที่ติดตั้งทั้งหมด ไปที่ Intel Optane DCPMMs > Security > Press to Secure Erase เพื่อดำเนินการลบเพื่อรักษาความปลอดภัย

   หมายเหตุ
   หาก DCPMM อย่างน้อยหนึ่งรายการได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยวลีรหัสผ่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัยของทุกหน่วยก่อนดำเนินการลบเพื่อรักษาความปลอดภัย ในกรณีที่วลีรหัสผ่านสูญหายหรือลืมวลีรหัสผ่าน ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนของ Lenovo
   หากความจุ App Direct ไม่เป็นแบบแทรกสลับ:
   1. ลบ Namespace และ Filesystem ของหน่วย DCPMM ที่จะเปลี่ยนในระบบปฏิบัติการ

   2. ดำเนินการลบเพื่อรักษาความปลอดภัยบนหน่วย DCPMM ที่จะเปลี่ยน ไปที่ Intel Optane DCPMMs > Security > Press to Secure Erase เพื่อดำเนินการลบเพื่อรักษาความปลอดภัย

 2. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

 3. ถอดแผ่นกั้นลม ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ

ข้อควรสนใจ
 • ถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • โมดูลหน่วยความจำไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต และต้องดูแลจัดการเป็นพิเศษ โปรดดูคำแนะนำมาตรฐานที่ การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต:

  • สวมใส่สายรัดป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตทุกครั้งเมื่อต้องถอดหรือติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ ถุงมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตก็ใช้ได้เช่นกัน

  • อย่าถือโมดูลหน่วยความจำพร้อมกันสองชิ้นขึ้นไป อย่าวางโมดูลหน่วยความจำซ้อนกันโดยตรงในการจัดเก็บ

  • อย่าสัมผัสขั้วต่อหน่วยความจำสีทอง และอย่าให้บริเวณพื้นผิวนี้สัมผัสถูกด้านนอกของกรอบขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำ

  • หยิบจับโมดูลหน่วยความจำด้วยความระมัดระวัง อย่าบิด งอ หรือทำโมดูลหน่วยความจำตก

  • อย่าใช้เครื่องมือโลหะใดๆ (เช่น จิ๊กหรือคีบหนีบ) เพื่อจับโมดูลหน่วยความจำเนื่องจากโลหะแข็งอาจทำให้โมดูลหน่วยความจำเสียหายได้

  • อย่าเสียบโมดูลหน่วยความจำขณะที่ถือแพคเกจหรือส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้แพคเกจแตกร้าวหรือหลุดออกจากส่วนประกอบจากแรงเสียบ

ในการถอดโมดูลหน่วยความจำ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการถอดได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดโมดูลหน่วยความจำ
Memory module removal

หมายเหตุ
ในภาพประกอบโมดูล DCPMM มีลักษณะต่างจาก DRAM DIMM เล็กน้อย แต่มีวิธีการถอดจะเหมือนกัน

 1. เปิดคลิปยึดที่ปลายแต่ละด้านของช่องเสียบหน่วยความจำ
  ข้อควรสนใจ
  เพื่อไม่ให้คลิปยึดชำรุดหรือช่องเสียบหน่วยควาจำเสียหาย ให้จับคลิปอย่างนุ่มนวล
 2. จับโมดูลหน่วยความจำที่ปลายทั้งสองด้านและค่อยๆ ยกขึ้นเพื่อถอดออกจากช่องใส่
หลังจากถอดโมดูลหน่วยความจำ:
 1. ติดตั้งฝาครอบโมดูลหน่วยความจำหรือโมดูลหน่วยความจำใหม่เพื่อครอบช่องเสียบ โปรดดู ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ

 2. หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนโมดูลหน่วยความจำเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์และใช้วัสดุในการห่อบรรจุภัณฑ์ที่ให้มา