Skip to main content

ถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

หมายเหตุ
สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วสิบสองช่อง ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าจะประกอบเข้ากับสลักแร็คด้านขวา โปรดดู ถอดสลักตู้แร็ค เพื่อดูขั้นตอนการถอดชิ้นส่วน
ก่อนถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า:
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

  2. ถอดฝานิรภัยออกก่อน หากติดตั้งไว้ ดู ถอดฝานิรภัย

  3. ถอดสายส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าออกจากแผงระบบ โปรดดู ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

ในการถอดส่วนประกอบ I/O ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการถอดได้ที่:
ตารางที่ 1. การถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า
รูปที่ 1. รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
Remove the front I/O assembly.
รูปที่ 2. รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
Front I/O assembly removal

  1. ถอดสกรูที่ยึดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า
  2. เลื่อนส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าออกจากช่องใส่ส่วนประกอบ
หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง