Skip to main content

ถอดแผงระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแผงระบบ

ก่อนการถอดแผงระบบ:
 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

 2. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ

 3. บันทึกตำแหน่งของสายที่เชื่อมต่อกับแผงระบบ แล้วจึงถอดสายทั้งหมดออก
  ข้อควรสนใจ
  ปลดสลัก คลิปยึดสาย แถบปลดล็อค หรือตัวล็อคทั้งหมดบนขั้วต่อสายเคเบิลเสียก่อน การไม่ปลดสิ่งเหล่านี้ก่อนถอดสายจะทำความเสียหายแก่ขั้วต่อสายบนแผงระบบ ขั้วต่อสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแผงระบบ
 4. ถอดส่วนประกอบใดๆ ต่อไปนี้ที่ติดตั้งบนแผงระบบ และเก็บไว้ในพื้นที่ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตและมีความปลอดภัย: กรุณาดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องในบทนี้
  • พัดลมระบบ

  • โมดูลตัวประมวลผลและระบายความร้อน (PHM)
   หมายเหตุ
   อย่าแยกชิ้นส่วน PHM
  • DIMM

  • อะแดปเตอร์ LOM

  • แบ็คเพลนของ M.2

  • ส่วนประกอบตัวยก

  • แบตเตอรี่ CMOS

  • TCM (มีจำหน่ายเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น)

 5. ดึงแหล่งจ่ายไฟออกเล็กน้อย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดออกจากแผงระบบแล้ว

 6. ถอดตัวยึดสายเคเบิล
  รูปที่ 1. การถอดตัวยึดสายเคเบิล
  Cable holder removal

เมื่อต้องการถอดแผงระบบ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการถอดได้ที่:
รูปที่ 2. การถอดแผงระบบ
System board removal

 1. ถอดสกรูแปดตัวที่ยึดแผงระบบ และเก็บสกรูไว้ในที่ที่ปลอดภัย
 2. จับและยกที่จับสีน้ำเงินบนแผงระบบ และค่อยๆ ดึงแผงระบบไปทางด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ แล้วยกแผงระบบขึ้นด้านบน จากนั้น ถอดแผงระบบออกจากเซิร์ฟเวอร์อย่างระมัดระวัง
หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนแผงระบบชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง
สำคัญ
ก่อนที่จะส่งคืนแผงระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นของช่อง CPU จากแผงระบบใหม่ การเปลี่ยนฝาครอบกันฝุ่นของช่องเสียบ CPU:
 1. ถอดฝาครอบกันฝุ่นจากส่วนประกอบของช่องเสียบ CPU บนแผงระบบใหม่ และจัดวางให้ถูกต้องเหนือส่วนประกอบของช่องเสียบ CPU บนแผงระบบที่ถอดออก

 2. ค่อย ๆ กดขาฝาครอบกันฝุ่นเข้าส่วนประกอบของช่องเสียบ CPU โดยกดที่บริเวณขอบด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับพินในซ็อกเก็ต คุณอาจได้ยินเสียงคลิกเมื่อฝาครอบกันฝุ่นติดตั้งแน่นดีแล้ว

 3. ตรวจสอบ ว่าฝาครอบกันฝุ่นยึดเข้ากับส่วนประกอบของช่องเสียบ CPU แน่นดีแล้ว