Skip to main content

ThinkSystem SR665 Rear 2x7mm NVMe RAID Enablement Kit

หมายเหตุ
ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้


ThinkSystem SR665 Rear 2x7mm NVMe RAID Enablement Kit
 • 1 แบ็คเพลน SATA/NVMe ขนาด 7 มม. หนึ่งตัว (ด้านล่าง)
 • 2 แบ็คเพลน NVMe ขนาด 7 มม. หนึ่งตัว (ด้านบน)
 • 3 แผงครอบถาดขนาด 7 มม. สองตัว
 • 4 ตัวครอบตัวยกหนึ่งตัว
 • 5 คลิปยึดตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. หนึ่งตัว
 • 6 ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. หนึ่งตัว
 • 7 ส่วนประกอบตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. หนึ่งตัว
 • 8 สกรู M3 สองตัว
 • 9 สกรู M3.5 แปดตัว
 • 10 สายไฟ (175 มม.)
 • 11 สายสัญญาณหนึ่งเส้น (250 มม.)
 • 12 ป้ายสองแผ่น (ป้าย NVMe และป้าย PCIe 4–5)
 • 13 สายสัญญาณหนึ่งเส้นสำหรับช่องเสียบ 3 (380 มม.)
การติดตั้งตัวเลือก