Skip to main content

ThinkSystem SR665 2.5" Chassis Rear Backplane SAS/SATA Cable Kit

หมายเหตุ
ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้


ThinkSystem SR665 2.5" Chassis Rear Backplane SAS/SATA Cable Kit
  • 1 สายไฟหนึ่งเส้น (310 มม.)
  • 2 สายไฟหนึ่งเส้น (250 มม.)
  • 3 สายสัญญาณหนึ่งเส้น (240 มม.)
  • 4 สายสัญญาณหนึ่งเส้น (450 มม.)
  • 5 สายสัญญาณหนึ่งเส้น (240 มม.)
  • 6 สายสัญญาณหนึ่งเส้น (700 มม.)
  • 7 สายสัญญาณหนึ่งเส้น (790 มม.)
  • 8 สายสัญญาณหนึ่งเส้น (800 มม.)
  • 9 สายสัญญาณหนึ่งเส้น (550 มม.)
  • 10 สายสัญญาณหนึ่งเส้น (700 มม. / 800 มม.)
การติดตั้งตัวเลือก