Skip to main content

การเดินสายการกำหนดค่า B ที่มีอะแดปเตอร์ HBA/RAID

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อเรียนรู้วิธีเดินสายสำหรับ การกําหนดค่า B ที่มีอะแดปเตอร์ HBA/RAID

การเดินสาย การกําหนดค่า B ที่มีอะแดปเตอร์ HBA/RAID ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

  1. การเดินสายเคเบิลแบ็คเพลน

  2. การเดินสาย แผงจ่ายไฟ GPU

  3. การเดินสายตัวยกด้านหลัง 1, ตัวยกด้านหลัง 2 และอะแดปเตอร์ HBA/RAID

  4. การเดินสายอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP

การเดินสายสำหรับส่วนประกอบเหล่านี้แสดงไว้ด้านล่าง

การเดินสายเคเบิลแบ็คเพลน

เชื่อมต่อสายสัญญาณของไดรฟ์แบ็คเพลนและสายไฟตามภาพ

รูปที่ 1. การเดินสายเคเบิลแบ็คเพลน – การกําหนดค่า B ที่มีอะแดปเตอร์ HBA/RAID

จากไปยัง
ไดรฟ์แบ็คเพลน1 ขั้วต่อไฟฟ้าแผงระบบ1 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 1
2 SAS2 อะแดปเตอร์ HBA/RAID ที่ติดตั้งบนตัวยกด้านหลัง 2

การเดินสาย แผงจ่ายไฟ GPU

เชื่อมต่อสายสัญญาณของ แผงจ่ายไฟ GPU และสายไฟตามภาพ
รูปที่ 2. แผงจ่ายไฟ GPU การเดินสาย – การกําหนดค่า B ที่มีอะแดปเตอร์ HBA/RAID

จากไปยัง
แผงจ่ายไฟ GPU1 ขั้วต่อ MCIO AGPU #3แผงระบบ1 ขั้วต่อ PCIe 4
2 ขั้วต่อ MCIO B2 ขั้วต่อ PCIe 3
3 ขั้วต่อ MCIO CGPU #43 ขั้วต่อ PCIe 6
4 ขั้วต่อ MCIO D4 ขั้วต่อ PCIe 5
5 ขั้วต่อ MCIO EGPU #55 ขั้วต่อ PCIe 8
6 ขั้วต่อ MCIO F6 ขั้วต่อ PCIe 7
7 ขั้วต่อ MCIO GGPU #67 ขั้วต่อ PCIe 10
8 ขั้วต่อ MCIO H8 ขั้วต่อ PCIe 9
9 ขั้วต่อไฟฟ้า9 ขั้วต่อไฟแผงจ่ายไฟ 1 อะแดปเตอร์ PCIe

การเดินสายตัวยกด้านหลัง 1, ตัวยกด้านหลัง 2 และอะแดปเตอร์ HBA/RAID

เชื่อมต่อสายตัวยกด้านหลัง 1, ตัวยกด้านหลัง 2 และอะแดปเตอร์ HBA/RAID ตามภาพประกอบ
รูปที่ 3. การเดินสายตัวยกด้านหลัง 1, ตัวยกด้านหลัง 2 และอะแดปเตอร์ HBA/RAID – การกําหนดค่า B ที่มีอะแดปเตอร์ HBA/RAID

จากไปยัง
ตัวยกด้านหลัง 21 ขั้วต่อ MCIO Aแผงระบบ1 ขั้วต่อ PCIe 12
2 ขั้วต่อ MCIO B2 ขั้วต่อ PCIe 11
3 อะแดปเตอร์ HBA/RAID ที่ติดตั้งบนตัวยกด้านหลัง 2ไดรฟ์แบ็คเพลน3 SAS
ตัวยกด้านหลัง 14 ขั้วต่อ MCIO Aแผงระบบ4 ขั้วต่อ PCIe 2

การเดินสายอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP

เชื่อมต่อสายสัญญาณของอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP ตามภาพ
รูปที่ 4. การเดินสายอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP – การกําหนดค่า B ที่มีอะแดปเตอร์ HBA/RAID

จากไปยัง
แผงระบบ1 ขั้วต่อ PCIe 14แผงระบบ1 ขั้วต่อ PCIe 1