Skip to main content

ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5/3.5 นิ้ว

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายความร้อนของระบบอย่างเพียงพอ อย่าใช้งานเครื่องนานมากกว่าสองนาทีโดยไม่มีไดรฟ์หรือแผงครอบติดตั้งอยู่ในช่องใส่แต่ละช่อง

 • หากจะต้องถอดไดรฟ์โซลิดสเทต NVMe ออกอย่างน้อยหนึ่งตัว ขอแนะนำให้ปิดใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการก่อน

 • ก่อนจะถอดหรือเปลี่ยนไดรฟ์ ตัวควบคุมไดรฟ์ (รวมถึงตัวควบคุมที่รวมอยู่บนแผงระบบ), แบ็คเพลนของไดรฟ์ หรือสายไดรฟ์ ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เก็บอยู่บนไดรฟ์ก่อน

 • ก่อนที่จะถอดส่วนประกอบใดๆ ของอาร์เรย์ RAID (ไดรฟ์ การ์ด RAID ฯลฯ) ให้สำรองข้อมูลการกำหนดค่า RAID ทั้งหมด

หมายเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ หากช่องใส่ไดรฟ์บางช่องต้องว่างเปล่าหลังการถอด

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่สอดคล้องกันเพื่อถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว ตามการกําหนดค่าของคุณ

ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว:

 1. เลื่อนสลักปลดล็อคเพื่อปลดล็อคที่จับไดรฟ์
 2. หมุนที่จับไดรฟ์ไปที่ตำแหน่งเปิด
 3. จับที่จับและเลื่อนไดรฟ์ออกจากช่องใส่ไดรฟ์
  หมายเหตุ
  ติดตั้งฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์หรือไดรฟ์สำหรับเปลี่ยนทดแทนให้เร็วที่สุด ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5/3.5 นิ้ว
  รูปที่ 1. การถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว
  Removing a 2.5-inch hot-swap drive

ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว:

 1. เลื่อนสลักปลดล็อคเพื่อปลดล็อคที่จับไดรฟ์
 2. หมุนที่จับไดรฟ์ไปที่ตำแหน่งเปิด
 3. จับที่จับและเลื่อนไดรฟ์ออกจากช่องใส่ไดรฟ์
  หมายเหตุ
  ติดตั้งฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์หรือไดรฟ์สำหรับเปลี่ยนทดแทนให้เร็วที่สุด ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5/3.5 นิ้ว
  รูปที่ 2. การถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว
  Removing a 3.5-inch hot-swap drive

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง