Skip to main content

สวิตช์แผงระบบ

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตำแหน่งของสวิตช์ จัมเปอร์ และปุ่มบนเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ
หากมีสติกเกอร์ใสติดอยู่ด้านบนบล็อคสวิตช์ คุณต้องแกะออกเสียก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้สวิตช์ได้
รูปที่ 1. สวิตช์แผงระบบ
System-board switches
สำคัญ
  1. ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสวิตช์ หรือย้ายตำแหน่งจัมเปอร์ใดๆ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกก่อน ตรวจสอบข้อมูลใน เพจข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย, คู่มือการติดตั้ง, การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต และ ปิดเซิร์ฟเวอร์
  2. บล็อกสวิตช์หรือจัมเปอร์บนแผงระบบที่ไม่แสดงไว้ในภาพประกอบของเอกสารนี้ถูกสงวนไว้

บล็อคสวิตช์ SW1

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟังก์ชันของบล็อคสวิตช์ SW1 ที่อยู่บนแผงระบบ
ตารางที่ 1. รายละเอียดบล็อคสวิตช์ SW1 ของแผงระบบ
หมายเลขสวิตช์ตำแหน่งเริ่มต้นรายละเอียด
1ดับสงวนไว้
2ดับการเปลี่ยนตำแหน่งของสวิตช์นี้เป็น เปิด จะแทนที่รหัสผ่านในการเปิดเครื่อง

การเปลี่ยนตำแหน่งของสวิตช์นี้จะไม่มีผลกระทบต่อการตรวจสอบรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหากมีการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบไว้แล้ว

3ดับการเปลี่ยนตำแหน่งสวิตช์นี้ไปที่ เปิด จะเป็นการบายพาสอิมเมจเฟิร์มแวร์ปฏิบัติการและทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ BMC หากขั้นตอนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ปกติส่งผลให้ BMC ไม่สามารถทำงานได้
หมายเหตุ
ใช้งานสวิตช์นี้เฉพาะเมื่อขั้นตอนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ปกติล้มเหลว และมีความเสียหายกับอิมเมจของเฟิร์มแวร์ปฏิบัติการเท่านั้น การใช้งานสวิตช์นี้ จะปิดใช้งานการทำงานของตัวควบคุมการจัดการแผงวงจรปกติ
4ดับสงวนไว้

บล็อคสวิตช์ SW2

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟังก์ชันของบล็อคสวิตช์ SW2 ที่อยู่บนแผงระบบ
ตารางที่ 2. รายละเอียดบล็อคสวิตช์ SW2 ของแผงระบบ
หมายเลขสวิตช์ตำแหน่งเริ่มต้นรายละเอียด
1ดับการเปลี่ยนตำแหน่งของสวิตช์นี้เป็นเปิดจะเป็นการเปิดใช้งาน ME บูตเพื่อทำการกู้คืน
2ดับสงวนไว้
3ดับการเปลี่ยนตำแหน่งของสวิตช์นี้เป็นเปิด จะเป็นการเปิดเครื่อง
4ดับสงวนไว้

บล็อคสวิตช์ SW3

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟังก์ชันของบล็อคสวิตช์ SW3 ที่อยู่บนแผงระบบ
ตารางที่ 3. รายละเอียดบล็อคสวิตช์ SW3 ของแผงระบบ
หมายเลขสวิตช์ตำแหน่งเริ่มต้นรายละเอียด
1ดับสงวนไว้
2ดับสงวนไว้
3ดับสงวนไว้
4ดับเมื่อสวิตช์นี้อยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์จะบูตโดยใช้เฟิร์มแวร์ XClarity Controller หลัก เปลี่ยนสวิตช์นี้ไปเป็นตำแหน่งเปิด เพื่อเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่จะบูต โดยใช้ข้อมูลสำรองของเฟิร์มแวร์ XClarity Controller

บล็อคสวิตช์ SW10

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟังก์ชันของบล็อคสวิตช์ SW10 ที่อยู่บนแผงระบบ
ตารางที่ 4. รายละเอียดบล็อคสวิตช์ SW10 ของแผงระบบ
หมายเลขสวิตช์ตำแหน่งเริ่มต้นรายละเอียด
1ดับการเปลี่ยนสวิตช์นี้เป็นตำแหน่งเปิด จะรีเซ็ต RTC การรีเซ็ตทำได้โดยสลับตำแหน่งสวิตช์เพียงชั่วครู่เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานแบตเตอรี่ CMOS มากเกินไป ห้ามให้สวิตช์นี้ค้างอยู่ที่ตำแหน่ง เปิด
3ดับสงวนไว้