Skip to main content

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

ตรวจสอบรายการตรวจสอบนี้ก่อนทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสิ้น

ในการดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้:
 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าติดตั้งส่วนประกอบที่ถอดออกทั้งหมดกลับเข้าที่อย่างถูกต้อง และไม่มีเครื่องมือหรือสกรูที่หลวมหลงเหลืออยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์

 2. เดินสายและยึดสายในเซิร์ฟเวอร์อย่างถูกต้อง โปรดดูข้อมูลการเชื่อมต่อและเดินสายสำหรับแต่ละส่วนประกอบ

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งต่อไปนี้:
  • หากมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัว: แผ่นกั้นลมของระบบ
  • หากมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์สี่ตัว:
   • ถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ
   • แผ่นกั้นลมของถาดขยาย และ แผ่นกั้นลมของถาดขยายด้านบน
    รูปที่ 1. การติดตั้งแผ่นกั้นลมกับแผงระบบ

    รูปที่ 2. การติดตั้งแผ่นกั้นลมกับถาดขยาย

  ข้อควรสนใจ
  ต้องมีการใช้งานแผ่นกั้นลม เพื่อให้อากาศหมุนเวียนและสร้างระบบระบายความร้อนที่เหมาะสม ต้องแน่ใจว่าติดตั้งแผ่นกั้นลมสำหรับการกำหนดค่าระบบอย่างเหมาะสมก่อนเปิดทำงาน
 4. ติดตั้งฝาครอบด้านบนกลับเข้าที่ หากมีการถอดออก โปรดดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน

 5. เชื่อมต่อสายเคเบิลภายนอกและสายไฟเข้ากับเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง
  ข้อควรสนใจ
  เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ส่วนประกอบเสียหาย ให้เชื่อมต่อสายไฟเป็นอันดับสุดท้าย
 6. ปรับปรุงการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์

  • ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ล่าสุด: Lenovo Data Center Support

  • อัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบ ดู การอัปเดตเฟิร์มแวร์

  • อัปเดตการกำหนดค่า UEFI

  • กำหนดค่าดิสก์อาร์เรย์ใหม่ หากคุณติดตั้งหรือถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap หรืออะแดปเตอร์ RAID ดูคู่มือผู้ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager ซึ่งมีให้ดาวน์โหลดที่: Lenovo Data Center Support