Skip to main content

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลสรุปคุณลักษณะและข้อมูลจำเพาะของเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานหรือข้อมูลจำเพาะบางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับระบบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

ตารางที่ 1. ข้อมูลจำเพาะ, ประเภท 7D31 และ 7D32.
ข้อมูลจำเพาะรายละเอียด
ขนาดเซิร์ฟเวอร์ 2U
 • สูง: 86.5 มม. (3.4 นิ้ว)
 • กว้าง:
  • รวมมือจับแร็ค: 482 มม. (19.0 นิ้ว)
  • ไม่รวมมือจับตู้แร็ค: 434.4 มม. (17.1 นิ้ว)
 • ลึก: 880.2 มม. (34.7 นิ้ว)
หมายเหตุ
ความลึกวัดหลังจากติดตั้งมือจับแร็คแล้ว แต่ยังไม่ได้ติดตั้งฝานิรภัย
น้ำหนัก (ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า)สูงสุด 40 กก. (88.2 ปอนด์)
โปรเซสเซอร์ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)รองรับโปรเซสเซอร์แบบ Multi-core Intel Xeon พร้อมโทโพโลยีของ Integrated Memory Controller และ Intel Mesh UPI (Ultra Path Interconnect)
 • ช่องเสียบโปรเซสเซอร์สองช่อง (ขยายได้มากสุดสี่ช่อง) โดยต้องติดตั้งสองช่องเป็นอย่างน้อยบนแผงระบบ
 • ออกแบบสำหรับช่อง LGA 4189
 • ปรับขนาดได้ถึง 28 แกน
 • รองรับลิงก์ UPI 6 ลิงก์ ที่ความเร็ว 10.4 GT/s
หน่วยความจำ

ดู ลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าและการตั้งค่าหน่วยความจำ

 • ความจุ
  • ต่ำสุด: 16 GB
  • สูงสุด:
   • RDIMM: 3 TB
   • 3DS-RDIMM: 6 TB
 • ประเภทของโมดูลหน่วยความจำ:
  • Double-data-rate 4 (TruDDR4) รหัสแก้ไขข้อผิดพลาด (ECC) 3200 MT/s DIMM ที่ลงทะเบียน (RDIMM) หรือ 3DS RDIMM
  • Persistent Memory (PMEM)
 • ความจุ (ขึ้นอยู่กับรุ่น):
  • RDIMM: 16 GB, 32 GB และ 64 GB
  • 3DS-RDIMM: 128 GB, 256 GB
  • PMEM: 128 GB, 256 GB และ 512 GB
   หมายเหตุ
   ใช้ PMEM ร่วมกับ DRAM DIMM ได้ ดู กฎ PMEM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • ช่องเสียบ: ช่องเสียบแบบ 24 สลับสองทิศทาง (ขยายได้ถึง 48)

สำหรับรายการโมดูลหน่วยความจำที่รองรับ โปรดดู เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

การขยายที่จัดเก็บ
 • ช่องใส่ไดรฟ์ ขนาด 2.5 นิ้ว ยี่สิบสี่ช่องรองรับไดรฟ์ SAS/SATA/NVMe
 • ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 7 มม. สองช่องรองรับไดรฟ์ SAS/SATA/NVMe
  หมายเหตุ
  เมื่อติดตั้งส่วนประกอบต่อไปนี้ในระบบ ช่องใส่ 16 ถึง 23 จะปิดใช้งานและปริมาณไดรฟ์สูงสุดที่รองรับคือ 16
  • PMEM
  • 3DS DRIMM ขนาด 256 GB
ช่องเสียบขยายช่องเสียบสูงสุดแปดช่อง:
 • ช่องเสียบ 1 ถึง 3 (การ์ดตัวยก PCIe 1)
  • PCI Express 3.0 x16 (ช่องเสียบ 1, 2, 3)
  • PCI Express 3.0 x8 (ช่องเสียบ 1, 2)
  • PCI Express 3.0 x8 ที่มีตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. (ช่องเสียบ 1, 2)
 • ช่องเสียบ 4 (อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP)
 • ช่องเสียบ 5 ถึง 6 (การ์ดตัวยก PCIe 2): PCI Express 3.0 x16
  หมายเหตุ
  การเปิดใช้งานช่องเสียบทั้งสองช่องนี้จำเป็นต้องติดตั้งโปรเซสเซอร์สี่ตัว
 • ช่อง 7: PCI Express 3.0 x8
 • ช่อง 8: PCI Express 3.0 x8
ฟังก์ชันในตัว
 • Lenovo XClarity Controller (XCC) ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมโปรเซสเซอร์บริการ, ฟังก์ชันการตรวจสอบ, ตัวควบคุมวิดีโอ, และคีย์บอร์ด, วิดีโอ, เมาส์ระยะไกล และประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ระยะไกล
 • ขั้วต่อการจัดการระบบ RJ-45 หนึ่งตัวที่ด้านหลังสำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่ายการจัดการระบบ ขั้วต่อนี้ใช้งานกับฟังก์ชัน Lenovo XClarity Controller โดยเฉพาะและทำงานด้วยความเร็ว 1 Gb
 • พอร์ต Universal Serial Bus (USB) สี่ตัว:
  • สองพอร์ตที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์:
   • การจัดการ USB 2.0 ด้วย Lenovo XClarity Controller หนึ่งพอร์ต
   • USB 3.1 หนึ่งพอร์ต
  • USB 3.1 สองพอร์ตบริเวณด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
 • พอร์ตอนุกรมหนึ่งพอร์ต
อะแดปเตอร์ RAID

(ขึ้นอยู่กับรุ่น)

ตัวเลือกต่อไปนี้รองรับ RAID ระดับ 0, 1, และ 10 สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ที่มีโมดูลพลังงานแบบแฟลชสูงสุดสี่โมดูล:
 • ThinkSystem 430-8i SAS/SATA 12Gb HBA
 • ThinkSystem 430-16i SAS/SATA 12Gb HBA
 • ThinkSystem 430-8e SAS/SATA 12Gb HBA
 • ThinkSystem 430-16e SAS/SATA 12Gb HBA
 • อะแดปเตอร์ RAID 530-8i PCIe 12Gb ของ ThinkSystem
 • อะแดปเตอร์ RAID 530-16i PCIe 12Gb ของ ThinkSystem
 • อะแดปเตอร์ RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb ของ ThinkSystem
 • อะแดปเตอร์ RAID 930-16i 4GB Flash PCIe 12Gb ของ ThinkSystem
 • อะแดปเตอร์ ThinkSystem RAID 930-8e 4GB Flash PCIe 12Gb
 • อะแดปเตอร์ RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb ของ ThinkSystem
 • อะแดปเตอร์ RAID 940-8i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb ของ ThinkSystem
 • อะแดปเตอร์ RAID 940-16i 8GB Flash PCIe 12Gb ของ ThinkSystem
 • อะแดปเตอร์ ThinkSystem RAID 940-32i 8GB Flash PCIe 12Gb
 • สำหรับอะแดปเตอร์ 1610-8P PCIe x16
 • อะแดปเตอร์ RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb ของ ThinkSystem
 • อะแดปเตอร์ RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb ของ ThinkSystem
 • อะแดปเตอร์ ThinkSystem RAID 5350-8i Flash PCIe 12Gb
 • ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12Gb HBA
 • ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA
เครือข่ายอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP ที่มี 1G/10G base-T และ 10G/25G/50G SPF+
พัดลม
 • พัดลมตัวหมุนแบบคู่ระบบภายใน (60 มม. x 56 มม.) หกตัว (N+1 สำรอง)

ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการที่รองรับและได้รับการรับรอง:
 • Microsoft Windows Server

 • VMware ESXi

 • Red Hat Enterprise Linux

 • SUSE Linux Enterprise Server

ข้อมูลอ้างอิง:
กำลังไฟฟ้าเซิร์ฟเวอร์นี้รองรับแหล่งจ่ายไฟ CFF V4 ได้สูงสุดสองชุดที่มี N+1 สำรอง ต่อไปนี้คือรายการประเภทที่รองรับ:
 • Titanium 750 วัตต์, กำลังไฟฟ้าขาเข้า 230 Vac / 240 VDC
 • Platinum 1100 วัตต์, กำลังไฟฟ้าขาเข้า 115 Vac / 230 Vac / 240 VDC
 • Titanium 1,100 วัตต์, กำลังไฟฟ้าขาเข้า 230 Vac / 240 VDC
 • Platinum 1800 วัตต์, กำลังไฟฟ้าขาเข้า 230 Vac / 240 VDC
 • Titanium 1,800 วัตต์, กำลังไฟฟ้าขาเข้า 230 Vac / 240 VDC
 • Platinum 2400 วัตต์, กำลังไฟฟ้าขาเข้า 230 Vac / 240 VDC
 • Titanium 2,600 วัตต์, กำลังไฟฟ้าขาเข้า 230 Vac / 240 VDC
ข้อควรระวัง
 • แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 240 V dc (ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 180-300 V dc) จะรองรับเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น

 • แหล่งจ่ายไฟพร้อมอินพุต 240 V dc ไม่รองรับฟังก์ชันสายไฟแบบ Hot-plug ก่อนจะถอดแหล่งจ่ายไฟที่มีอินพุต DC ของระบบ โปรดปิดเซิร์ฟเวอร์หรือถอดแหล่งพลังงาน DC ที่แผงเบรกเกอร์หรือโดยการปิดแหล่งพลังงานก่อน แล้วจึงถอดสายไฟ

การกำหนดค่าขั้นต่ำสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง
 • โปรเซสเซอร์สองตัว ในช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 1 และ 2
 • DRAM DIMM สองตัว ในช่องเสียบ 8 และ 20
 • แหล่งจ่ายไฟ หนึ่งชุด
 • ไดรฟ์หนึ่งตัว พร้อมอะแดปเตอร์ RAID และแบ็คเพลน (หากต้องใช้ระบบปฏิบัติการสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง)
 • พัดลมระบบหกตัว (พัดลม 1 ถึงพัดลม 6)
การปล่อยเสียงรบกวนเซิร์ฟเวอร์มีการประกาศเกี่ยวกับการปล่อยเสียงรบกวนดังต่อไปนี้:
 • ระดับพลังเสียง (LWAd)
  • ไม่มีการใช้งาน:
   • ปกติ: 6.2 เบล
   • GPU: 6.9 เบล
   • เน้นพื้นที่จัดเก็บข้อมูล: 6.6 เบล
  • การทำงาน:
   • ปกติ: 7.4 เบล
   • GPU: 8.2 เบล
   • เน้นพื้นที่จัดเก็บข้อมูล: 7.5 เบล
 • ระดับความดันเสียง (LpAm):
  • ไม่มีการใช้งาน:
   • ปกติ: 46 dBA
   • GPU: 53 dBA
   • เน้นพื้นที่จัดเก็บข้อมูล: 50 dBA
  • การทำงาน:
   • ปกติ: 58 dBA
   • GPU: 67 dBA
   • เน้นพื้นที่จัดเก็บข้อมูล: 60 dBA
หมายเหตุ
 • ระดับเสียงเหล่านี้วัดในสภาพแวดล้อมระบบเสียงที่มีการควบคุมตามขั้นตอนที่ระบุไว้โดย ISO7779 และได้รับการรายงานตามมาตรฐาน ISO 9296
 • ระดับเสียงรบกวนที่ระบุไว้อ้างอิงจากการกำหนดค่าที่ระบุ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า/เงื่อนไข
  • การกำหนดค่าทั่วไป: โปรเซสเซอร์ 205W สี่ตัว, DIMM 64 GB ยี่สิบสี่ตัว, ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ SAS แปดตัว, 930-8i, Intel X710-DA2 PCIe 10Gb 2-Port, Intel X550-T2 Dual Port 10GBase-T, ชุดแหล่งจ่ายไฟ 1800 วัตต์สองชุด
  • การกำหนดค่า GPU: โปรเซสเซอร์ 165W สี่ตัว, DIMM 64 GB ยี่สิบสี่ตัว, ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ SAS สิบแปดตัว, 940-16i, Intel X710-DA2 PCIe 10Gb 2-Port, Nvidia Tesla T4 สองตัว, ชุดแหล่งจ่ายไฟ 1800 วัตต์สองชุด
  • การกำหนดค่าเน้นพื้นที่จัดเก็บข้อมูล: โปรเซสเซอร์ 250W สี่ตัว, DIMM 64 GB สี่สิบแปดตัว, ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ SAS ยี่สิบสี่ตัว, 940-16i, 940 8i, Intel X710-DA2 PCIe 10Gb 2-Port, Intel X550-T2 Dual Port 10GBase-T, ชุดแหล่งจ่ายไฟ 2400 วัตต์สองชุด
 • ระดับเสียงรบกวนที่ระบุไว้อาจเพิ่มขึ้นอย่างมาก หากมีการติดตั้งส่วนประกอบกำลังไฟสูง เช่น NIC กำลังไฟสูง, โปรเซสเซอร์และ GPU กำลังไฟสูง

 • กฎข้อบังคับของภาครัฐ (เช่น กฎข้อบังคับที่กำหนดโดย OSHA หรือข้อบังคับของประชาคมยุโรป) อาจครอบคลุมการได้รับระดับเสียงรบกวนในสถานที่ทำงาน และอาจมีผลบังคับใช้กับคุณและการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ระดับความดันเสียงจริงที่วัดในการติดตั้งของคุณจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงจำนวนแร็คในการติดตั้ง ขนาด วัสดุ และการปรับแต่งห้อง รวมถึงระดับเสียงรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ อุณหภูมิแวดล้อมของห้อง และตำแหน่งของพนักงานที่สัมพันธ์กับอุปกรณ์ นอกจากนี้ การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของภาครัฐดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเพิ่มเติมหลายประการ รวมถึงระยะเวลาการสัมผัสและการสวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงของพนักงาน Lenovo ขอแนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านนี้เพื่อระบุว่าคุณต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ใช้บังคับหรือไม่
การจัดการอุณหภูมิโดยรอบปรับอุณหภูมิโดยรอบเมื่อติดตั้งส่วนประกอบที่ระบุ:
 • รักษาอุณหภูมิโดยรอบไว้ที่ 35°C หรือต่ำกว่าเมื่อติดตั้งส่วนประกอบต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งชิ้น
  • โปรเซสเซอร์ที่ใช้พลังงาน 165 ถึง 205 วัตต์
  • DRAM DIMM ที่มีความจุมากกว่า 64 GB
 • รักษาอุณหภูมิโดยรอบไว้ที่ 35°C หรือต่ำกว่าเมื่อติดตั้งส่วนประกอบต่อไปนี้บนเครื่องเดียวกัน
  • โปรเซสเซอร์ที่ใช้พลังงาน 205 ถึง 250 วัตต์
  • ไดรฟ์ 24 ตัว
 • รักษาอุณหภูมิห้องไว้ที่ 30°C หรือต่ำกว่าเมื่อติดตั้งส่วนประกอบต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งชิ้น
  • โปรเซสเซอร์ที่ใช้พลังงานสูงกว่าหรือเท่ากับ 205 วัตต์
  • Intel(R) Xeon(R) Platinum 8356H (190W, 8 core)
  • 3DS RDIMM ขนาด 256 GB
  • Nvidia T4
  • PMEM
   หมายเหตุ
   เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง แนะนำให้รักษาอุณหภูมิโดยรอบไว้ที่ 27°C หรือต่ำกว่าเมื่อติดตั้ง PMEM
สภาพแวดล้อมThinkSystem SR850 V2 สอดคล้องกับข้อกำหนด ASHRAE ประเภท A2 บางรุ่นจะสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ASHRAE ประเภท A3 และ ประเภท A4 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ ประสิทธิภาพของระบบอาจได้รับผลกระทบเมื่ออุณหภูมิการทำงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ ASHRAE A2
 • อุณหภูมิห้อง:
  • การทำงาน
   • ASHARE ประเภท A2: 10°C ถึง 35°C (50°F ถึง 95°F); อุณหภูมิโดยรอบลดลงสูงสุดลงทีละ 1°C ทุกๆ 300 ม. (984 ฟุต) เพิ่มระดับความสูงเกินกว่า 900 ม. (2,953 ฟุต)
   • ASHARE ประเภท A3: 5°C ถึง 40°C (41°F ถึง 104°F); อุณหภูมิโดยรอบลดลงสูงสุดลงทีละ 1 °C ทุกๆ 175 ม. (574 ฟุต) เพิ่มระดับความสูงเกินกว่า 900 ม. (2,953 ฟุต)
   • ASHARE ประเภท A4: 5°C ถึง 45°C (41°F ถึง 113°F); อุณหภูมิโดยรอบลดลงสูงสุดลงทีละ 1 °C ทุกๆ 125 ม. (410 ฟุต) เพิ่มระดับความสูงเกินกว่า 900 ม. (2,953 ฟุต)
  • เซิร์ฟเวอร์ปิด: 5°C ถึง 45°C (41°F ถึง 113°F)
  • การจัดส่ง/การจัดเก็บ: -40°C ถึง 60°C (-40°F ถึง 140°F)
 • ระดับความสูงสูงสุด: 3,050 ม. (10,000 ฟุต)
 • ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่กลั่นตัว):
  • การทำงาน
   • ASHRAE ประเภท A2: 8% ถึง 80%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 21°C (70°F)
   • ASHRAE ประเภท A3: 8% ถึง 85%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 24°C (75°F)
   • ASHRAE ประเภท A4: 8% ถึง 90%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 24°C (75°F)
  • การจัดส่ง/เก็บรักษา: 8% ถึง 90%
 • การปนเปื้อนของอนุภาค
  ข้อควรสนใจ
  อนุภาคที่ลอยในอากาศและกลุ่มก๊าซที่มีความไวในการทำปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกันกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ความชื้นหรืออุณหภูมิ อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์เกิดความเสี่ยง ดูข้อมูลเกี่ยวกับขีดจำกัดของอนุภาคและก๊าซได้ที่ การปนเปื้อนของอนุภาค
หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลมาตรฐานและแนะนำให้วางในศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม