Skip to main content

ถอดถาดขยาย PCIe 4U

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดถาดขยาย PCIe 4U

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้จากลิงก์ต่อไปนี้: ขั้นตอน
 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)
  2. ถอดสายต่อไปนี้
   1. ถอดสายไฟตัวยก PCIe 4U ทั้งสองเส้นออกจากแบ็คเพลนพลังงาน
    รูปที่ 1. การถอดสายไฟตัวยก PCIe 4U

    ตารางที่ 1. สายไฟตัวยก PCIe 4U
    ความยาวจากไปยัง
    1 230 มม. (สั้นกว่า)ตัวครอบตัวยก PCIe 2ขั้วต่อไฟฟ้าด้านบน
    2 320 มม. (ยาวกว่า)ตัวครอบตัวยก PCIe 1ขั้วต่อไฟฟ้าด้านล่าง
   2. หากมี ให้ถอดสายไดรฟ์ M.2 หรือขนาด 7มม. ออกจากแผงระบบ
   3. หากเป็นไปได้ ให้ถอดสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชทั้งหมด
    รูปที่ 2. การถอดสายโมดูลพลังงานแบบแฟลช

 2. ยกถาดขยาย PCIe 4U ขึ้นเพื่อถอดออกจากเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 3. การถอดถอดขยาย PCIe 4U

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง