Skip to main content

ชุดสาย PCIe NVMe ออนบอร์ด

โปรดดูวิธีระบุชิ้นส่วนที่อยู่ในชุดสาย PCIe NVMe ออนบอร์ดที่ส่วนนี้

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้
รูปที่ 1. ชุดสาย PCIe NVMe ออนบอร์ด

  • 1 สาย PCIe หนึ่งเส้น, 670 มม.
  • 2 สาย PCIe หนึ่งเส้น, 910 มม.

ทำตามคำแนะนำใน การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ 2.5 นิ้ว เพื่อเรียนรู้วิธีติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริม