Skip to main content

การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ 2.5 นิ้ว

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อเรียนรู้วิธีเดินสายสำหรับไดรฟ์ 2.5 นิ้ว

อ่านรายการต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลที่จำเป็นก่อนเริ่มการเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ 2.5 นิ้ว

การถอดชิ้นส่วนเบื้องต้นและการติดตั้ง

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดส่วนประกอบต่อไปนี้ก่อน:
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ทั้งหมดที่คุณวางแผนที่จะติดตั้ง (โปรดดู ติดตั้งส่วนประกอบตัวนำแบ็คเพลนไดรฟ์)

สายไฟ

เชื่อมต่อสายไฟกับแบ็คเพลนไดรฟ์ตามภาพ

รูปที่ 1. สายไฟของแบ็คเพลนไดรฟ์


ตารางที่ 1. สายไฟของแบ็คเพลนไดรฟ์
1 แบ็คเพลนไดรฟ์ 1 กับขั้วต่อ 14 แบ็คเพลนไดรฟ์ 4 กับขั้วต่อ 4
2 แบ็คเพลนไดรฟ์ 2 กับขั้วต่อ 25 แบ็คเพลนไดรฟ์ 5 กับขั้วต่อ 5
3 แบ็คเพลนไดรฟ์ 3 กับขั้วต่อ 36 แบ็คเพลนไดรฟ์ 6 กับขั้วต่อ 6

ช่องร้อยสาย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายสัญญาณทั้งหมดผ่านช่องร้อยสายบนแผงระบบและถาดขยายหน่วยความจำ
รูปที่ 2. ช่องร้อยสายบนแผงระบบ

รูปที่ 3. ช่องร้อยสายบนถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

สาย SAS/SATA สำหรับอะแดปเตอร์ RAID Gen3 และ Gen4

เมื่อเลือกสายสำหรับอะแดปเตอร์ RAID 8i และ 16i จากชุดสาย SAS/SATA ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกสายตามรุ่นของอะแดปเตอร์ RAID ที่คุณวางแผนที่จะติดตั้ง:
  • อะแดปเตอร์ RAID ของ Gen3 (430-8i, 930-8i, 430-16i, 530-16i, 930-16i): สาย MiniSAS to Slimline
  • อะแดปเตอร์ RAID ของ Gen4 (940-8i, 940-16i): สาย Slimline

การอ้างอิงสำหรับแบ็คเพลนและช่องเสียบ PCIe

ดูการแกะสลักบนขั้วต่อสายสำหรับการอ้างอิงของช่องเสียบ PCIe กับอะแดปเตอร์ RAID หรือการ์ดสวิตช์ PCIe ที่ติดตั้ง ตัวอย่างเช่น “BP 1/4” และ “ช่องเสียบ 15/14” หมายความว่าสามารถใช้สายได้กับสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • การเชื่อมต่อแบ็คเพลน 1 กับอะแดปเตอร์ RAID ที่ติดตั้งในช่องเสียบ 15
  • การเชื่อมต่อแบ็คเพลน 4 กับอะแดปเตอร์ RAID ที่ติดตั้งในช่องเสียบ 14