Skip to main content

รูปแบบการต่อแบ็คเพลน AnyBay สองชุด

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อเรียนรู้วิธีเดินสายสำหรับรูปแบบการต่อแบ็คเพลน AnyBay สองชุด

หมายเหตุ
รูปแบบการต่อเหล่านี้ต้องมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์สี่ตัว

ดูส่วนต่อไปนี้สำหรับการเดินสายรูปแบบต่างๆ สำหรับแบ็คเพลนไดรฟ์ AnyBay สองชุด