Skip to main content

ถอดตัวครอบตัวยก PCIe 4U

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดตัวครอบตัวยก PCIe 4U

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (โปรดดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)
 2. ถอดตัวครอบตัวยก PCIe 4U
  รูปที่ 1. การถอดตัวครอบตัวยก PCIe 4U

  • จับที่จับและหมุนที่จับจนสุดจนอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง
  • ยกตัวครอบตัวยกเพื่อถอดออกจากเซิร์ฟเวอร์

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 • ติดตั้งอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งต่อไปนี้ในโซน:
 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

 • หากคุณวางแผนที่จะรีไซเคิลส่วนประกอบ:
  1. ถอดสกรูสี่ตัวที่ยึดการ์ดตัวยกเข้ากับตัวครอบ และเลื่อนการ์ดตัวยกไปด้านหน้าเล็กน้อยเพื่อถอดออกจากตัวครอบ
   รูปที่ 2. การแยกส่วนประกอบตัวครอบตัวยก PCIe 4U

  2. รีไซเคิลส่วนประกอบตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น